STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPS (CYFRPLSAT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 596 200,00 591 800,00 587 500,00 603 300,00 589 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 115 500,00 124 600,00 91 400,00 101 000,00 109 800,00
Zysk (strata) brutto 109 900,00 414 900,00 77 400,00 99 300,00 92 400,00
Zysk (strata) netto 86 500,00 389 900,00 31 200,00 79 200,00 70 600,00
Aktywa razem 13 743 500,00 14 019 900,00 14 085 400,00 14 941 300,00 15 553 100,00
Kapitał własny 11 247 700,00 11 043 000,00 11 074 300,00 11 153 500,00 11 217 800,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję 17,59 17,27 17,32 17,44 17,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,61 0,05 0,12 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 791 600,00 2 923 000,00 2 892 400,00 3 069 100,00 2 848 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 491 200,00 522 500,00 459 000,00 494 300,00 462 200,00
Zysk (strata) brutto 374 600,00 355 400,00 306 000,00 431 600,00 250 500,00
Zysk (strata) netto 291 900,00 263 600,00 231 300,00 313 800,00 182 400,00
Aktywa razem 31 463 800,00 31 359 200,00 31 277 700,00 32 589 600,00 32 658 700,00
Kapitał własny 13 519 000,00 13 268 000,00 13 499 400,00 13 811 300,00 13 987 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję 21,14 20,75 21,11 21,60 21,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,41 0,36 0,49 0,29
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 099 600,00 2 213 200,00 2 280 300,00 2 354 500,00 2 378 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 356 800,00 317 400,00 289 400,00 382 400,00 432 500,00
Zysk (strata) brutto 492 600,00 627 000,00 657 200,00 584 900,00 701 500,00
Zysk (strata) netto 446 100,00 578 000,00 606 000,00 488 500,00 586 800,00
Aktywa razem 13 093 000,00 13 283 800,00 13 536 800,00 13 833 600,00 14 941 300,00
Kapitał własny 9 944 200,00 10 512 200,00 10 912 400,00 11 161 100,00 11 153 500,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję 15,55 16,44 17,06 17,45 17,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,70 0,90 0,95 0,76 0,92
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 823 000,00 9 729 800,00 9 828 600,00 10 686 100,00 11 676 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 985 800,00 1 669 300,00 1 834 000,00 1 727 000,00 1 967 000,00
Zysk (strata) brutto 1 332 400,00 1 033 400,00 1 335 000,00 1 306 100,00 1 467 600,00
Zysk (strata) netto 1 163 400,00 1 041 300,00 980 600,00 833 600,00 1 100 600,00
Aktywa razem 26 490 100,00 27 729 300,00 27 756 000,00 30 696 800,00 32 589 600,00
Kapitał własny 10 250 100,00 11 299 600,00 12 074 200,00 13 227 000,00 13 811 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję 16,03 17,67 18,88 20,68 21,60
Zysk (strata) na jedną akcję 1,82 1,63 1,53 1,30 1,72
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.09.2016 2018 DM BDM S.A. 9 900 000 1 260 000 -
18.09.2016 2016 DM BDM S.A. 9 670 000 940 000 -
18.09.2016 2017 DM mBank 990 000 1 260 000 -
16.09.2016 2018 DM mBank 9 714 000 1 229 000 -
16.09.2016 2017 DM mBank 9 625 000 1 042 000 -
16.09.2016 2016 DM mBank 9 686 000 911 000 -
04.12.2014 2016 DM PKO BP 9 833 000 1 557 000 -
04.12.2014 2015 DM PKO BP 9 608 000 1 290 000 -
04.12.2014 2014 DM PKO BP 7 280 000 460 000 -
15.04.2013 2013 DM IDM SA 2 882 800 Net debt -1,715.1000