STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO (BIOTON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 60 137,00 51 043,00 41 469,00 33 142,00 72 226,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 184,00 -2 787,00 -52 676,00 -23 913,00 19 628,00
Zysk (strata) brutto -35 828,00 -3 371,00 -52 869,00 -2 874,00 -153 751,00
Zysk (strata) netto -33 811,00 -2 801,00 -39 786,00 3 833,00 -161 044,00
Aktywa razem 1 199 090,00 1 133 143,00 1 055 204,00 1 076 972,00 893 829,00
Kapitał własny 917 153,00 914 352,00 799 105,00 802 938,00 619 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję 10,68 10,65 9,31 9,35 7,22
Zysk (strata) na jedną akcję -0,39 -0,03 -0,46 0,05 -1,88
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 85 003,00 48 397,00 39 412,00 30 744,00 72 319,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 598,00 -3 308,00 -53 379,00 -22 503,00 -97 528,00
Zysk (strata) brutto 65 757,00 -2 882,00 -51 691,00 4 335,00 -96 652,00
Zysk (strata) netto 66 262,00 -2 297,00 -39 737,00 27 035,00 -87 492,00
Aktywa razem 1 144 658,00 1 071 649,00 1 010 026,00 1 033 714,00 907 168,00
Kapitał własny 818 275,00 816 265,00 712 793,00 735 988,00 626 586,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję 9,53 9,51 8,30 8,57 7,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,77 -0,03 -0,46 0,32 -1,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 195 555,00 207 776,00 187 967,00 241 808,00 197 043,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 376,00 4 205,00 -17 190,00 -1 678,00 -49 952,00
Zysk (strata) brutto 120 988,00 -615 585,00 18 046,00 -256 463,00 -88 856,00
Zysk (strata) netto 114 641,00 -596 551,00 26 540,00 -258 757,00 -75 792,00
Aktywa razem 2 089 932,00 1 482 388,00 1 529 839,00 1 181 168,00 1 055 204,00
Kapitał własny 1 767 129,00 1 170 636,00 1 196 669,00 891 432,00 799 105,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję 20,58 13,63 13,94 10,38 9,31
Zysk (strata) na jedną akcję 1,34 -6,95 0,31 -3,01 -0,88
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 377 303,00 404 408,00 277 613,00 361 649,00 241 166,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 106,00 -512 369,00 -13 894,00 2 145,00 -52 413,00
Zysk (strata) brutto 23 431,00 -547 051,00 -20 798,00 -21 726,00 15 168,00
Zysk (strata) netto 3 678,00 -522 855,00 -28 567,00 -20 133,00 26 266,00
Aktywa razem 1 951 483,00 1 250 053,00 1 295 187,00 1 098 094,00 1 010 026,00
Kapitał własny 1 360 644,00 823 279,00 830 979,00 740 399,00 712 793,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję 15,85 9,59 9,68 8,62 8,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 -6,09 -0,33 -0,23 0,31
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.12.2008 2009 KBC Securities 581 400 146 600 -
12.12.2008 2008 KBC Securities 312 100 -36 400 -
03.03.2008 2008 Wood Company 626 000 94 300 -
03.03.2008 2009 Wood Company 848 000 160 000 -
26.01.2007 2007 DM BZ WBK 416 100 114 100 -
26.01.2007 2008 DM BZ WBK 643 000 155 900 -
16.10.2006 2007 CA IB Securities S.A. 508 200 125 900 -
16.10.2006 2006 CA IB Securities S.A. 273 700 63 700 -
20.02.2005 2005 zarząd 154 000 28 000 -