STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO (BIOTON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 33 142,00 72 226,00 46 620,00 54 677,00 37 999,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -23 913,00 19 628,00 -2 487,00 -13 147,00 13 617,00
Zysk (strata) brutto -2 874,00 -153 751,00 -6 995,00 -12 986,00 6 072,00
Zysk (strata) netto 3 833,00 -161 044,00 -5 907,00 -10 941,00 6 144,00
Aktywa razem 1 076 972,00 893 829,00 900 956,00 897 379,00 907 644,00
Kapitał własny 802 938,00 619 969,00 614 062,00 602 901,00 609 045,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję 9,35 7,22 7,15 7,02 7,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 -1,88 -0,07 -0,13 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 30 744,00 72 319,00 44 935,00 54 034,00 37 106,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 503,00 -97 528,00 -1 836,00 -41 781,00 13 892,00
Zysk (strata) brutto 4 335,00 -96 652,00 -6 391,00 -41 469,00 6 406,00
Zysk (strata) netto 27 035,00 -87 492,00 -7 338,00 -38 867,00 5 984,00
Aktywa razem 1 033 714,00 907 168,00 914 179,00 881 417,00 890 602,00
Kapitał własny 735 988,00 626 586,00 621 100,00 581 999,00 587 841,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję 8,57 7,30 7,23 6,78 6,85
Zysk (strata) na jedną akcję 0,32 -1,02 -0,09 -0,45 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 207 776,00 187 967,00 241 808,00 197 043,00 206 666,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 205,00 -17 190,00 -1 678,00 -49 951,00 -19 814,00
Zysk (strata) brutto -615 585,00 18 046,00 -256 463,00 -88 855,00 -198 531,00
Zysk (strata) netto -596 551,00 26 540,00 -258 757,00 -75 792,00 -195 984,00
Aktywa razem 1 482 388,00 1 529 839,00 1 181 168,00 1 055 204,00 897 379,00
Kapitał własny 1 170 636,00 1 196 669,00 891 432,00 799 105,00 602 901,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję 13,63 13,94 10,38 9,31 7,02
Zysk (strata) na jedną akcję -6,95 0,31 -3,01 -0,88 -2,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 404 408,00 277 613,00 361 649,00 241 166,00 202 032,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -512 369,00 -13 894,00 2 145,00 -52 413,00 -163 542,00
Zysk (strata) brutto -547 051,00 -20 798,00 -21 726,00 15 168,00 -162 102,00
Zysk (strata) netto -522 855,00 -28 567,00 -20 133,00 26 266,00 -126 693,00
Aktywa razem 1 250 053,00 1 295 187,00 1 098 094,00 1 010 026,00 881 417,00
Kapitał własny 823 279,00 830 979,00 740 399,00 712 793,00 581 999,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20 85 864,20
Wartość księgowa na jedną akcję 9,59 9,68 8,62 8,30 6,78
Zysk (strata) na jedną akcję -6,09 -0,33 -0,23 0,31 -1,48
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.12.2008 2009 KBC Securities 581 400 146 600 -
12.12.2008 2008 KBC Securities 312 100 -36 400 -
03.03.2008 2008 Wood Company 626 000 94 300 -
03.03.2008 2009 Wood Company 848 000 160 000 -
26.01.2007 2007 DM BZ WBK 416 100 114 100 -
26.01.2007 2008 DM BZ WBK 643 000 155 900 -
16.10.2006 2007 CA IB Securities S.A. 508 200 125 900 -
16.10.2006 2006 CA IB Securities S.A. 273 700 63 700 -
20.02.2005 2005 zarząd 154 000 28 000 -