STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CNG (NOWAGALA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 30 481,00 28 925,00 29 954,00 25 790,00 25 071,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 063,00 -4 294,00 -3 107,00 -51 806,00 -3 181,00
Zysk (strata) brutto -2 270,00 -4 495,00 -3 596,00 -85 195,00 -3 661,00
Zysk (strata) netto -1 819,00 -5 187,00 -4 299,00 -86 955,00 -3 661,00
Aktywa razem 183 153,00 173 217,00 170 475,00 88 732,00 90 558,00
Kapitał własny 139 929,00 134 744,00 130 445,00 43 489,00 39 828,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 893,62 46 893,62 46 893,62 46 893,62 46 893,62
Wartość księgowa na jedną akcję 2,98 2,87 2,78 0,93 0,85
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,11 -0,09 -1,85 -0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 39 347,00 36 877,00 38 532,00 31 069,00 29 782,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -878,00 -3 500,00 -5 304,00 -88 868,00 -2 533,00
Zysk (strata) brutto -1 389,00 -3 986,00 -5 856,00 -89 384,00 -3 626,00
Zysk (strata) netto -1 168,00 -4 795,00 -6 143,00 -91 357,00 -3 640,00
Aktywa razem 222 034,00 211 654,00 203 690,00 110 848,00 112 924,00
Kapitał własny 146 820,00 142 033,00 135 873,00 44 528,00 40 889,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 893,62 46 893,62 46 893,62 46 893,62 46 893,62
Wartość księgowa na jedną akcję 3,13 3,03 2,90 0,95 0,87
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,10 -0,13 -1,95 -0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 147 592,00 133 849,00 116 982,00 113 631,00 115 150,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 402,00 -7 014,00 -9 694,00 -18 531,00 -61 270,00
Zysk (strata) brutto 7 697,00 -6 643,00 -8 649,00 -17 108,00 -95 556,00
Zysk (strata) netto 8 927,00 -5 771,00 -8 886,00 -18 401,00 -98 260,00
Aktywa razem 234 253,00 209 798,00 201 845,00 178 871,00 88 732,00
Kapitał własny 189 058,00 178 598,00 163 275,00 142 607,00 43 489,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 893,62 46 893,62 46 893,62 46 893,62 46 893,62
Wartość księgowa na jedną akcję 4,03 3,81 3,48 3,04 0,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 -0,12 -0,19 -0,39 -2,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 180 649,00 170 982,00 156 609,00 150 322,00 145 825,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 895,00 -7 574,00 -1 649,00 -17 067,00 -98 550,00
Zysk (strata) brutto -363,00 -9 069,00 -3 786,00 -19 017,00 -100 615,00
Zysk (strata) netto 352,00 -8 950,00 -5 334,00 -21 146,00 -103 463,00
Aktywa razem 276 314,00 246 369,00 242 439,00 214 349,00 110 848,00
Kapitał własny 196 329,00 182 686,00 172 347,00 148 846,00 44 528,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 893,62 46 893,62 46 893,62 46 893,62 46 893,62
Wartość księgowa na jedną akcję 4,19 3,90 3,68 3,17 0,95
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,19 -0,11 -0,45 -2,21
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.03.2009 2010 DM BDM S.A. 173 800 13 700 -
16.03.2009 2009 DM BDM S.A. 178 800 13 300 -
05.12.2008 2008 DM BDM S.A. 195 600 21 500 -
05.12.2008 2009 DM BDM S.A. 187 900 18 800 -
19.11.2008 2009 DM IDM SA 218 700 24 100 -
19.11.2008 2008 DM IDM SA 198 200 21 400 -
17.08.2008 2009 DM IDM SA 244 300 27 000 -
17.08.2008 2008 DM IDM SA 216 800 23 700 -
15.05.2008 2008 DM IDM SA 216 800 -
15.05.2008 2009 DM IDM SA 244 300 -