STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IDM (IDMPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 87,00 168,00 149,00 128,00 134,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -939,00 2 564,00 -468,00 -344,00 -339,00
Zysk (strata) brutto -105,00 1 607,00 -1 365,00 -1 219,00 -1 206,00
Zysk (strata) netto -105,00 1 607,00 -1 365,00 -1 220,00 -1 206,00
Aktywa razem 10 572,00 10 000,00 8 462,00 5 766,00 5 617,00
Kapitał własny -71 303,00 -69 696,00 -71 158,00 -72 378,00 -73 584,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 306,39 3 306,39 3 306,39 3 306,39 3 306,39
Wartość księgowa na jedną akcję -21,57 -21,08 -21,52 -21,89 -22,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,49 -0,41 -0,37 -0,37
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 359,00 160,00 147,00 129,00 133,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -990,00 3 033,00 -459,00 -946,00 -364,00
Zysk (strata) brutto -4 700,00 2 117,00 -1 449,00 -1 633,00 -1 231,00
Zysk (strata) netto -4 700,00 2 117,00 -1 449,00 -1 633,00 -1 231,00
Aktywa razem 13 486,00 13 028,00 11 470,00 8 198,00 8 060,00
Kapitał własny -66 471,00 -64 355,00 -65 804,00 -67 440,00 -68 671,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 306,39 3 306,39 3 306,39 3 306,39 3 306,39
Wartość księgowa na jedną akcję -20,10 -19,46 -19,90 -20,40 -20,77
Zysk (strata) na jedną akcję -1,42 0,64 -0,44 -0,49 -0,37
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 40,00 1 529,00 1 408,00 997,00 532,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 793,00 11 058,00 1 298,00 1 028,00 813,00
Zysk (strata) brutto -117 204,00 4 281,00 2 941,00 -5 228,00 -1 178,00
Zysk (strata) netto -127 268,00 4 280,00 2 940,00 -5 229,00 -1 179,00
Aktywa razem 14 438,00 10 831,00 13 737,00 9 292,00 5 766,00
Kapitał własny -73 192,00 -68 919,00 -65 976,00 -71 200,00 -72 378,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 269 653,38 1 269 653,38 3 306,39 3 306,39 3 306,39
Wartość księgowa na jedną akcję -0,06 -0,05 -19,95 -21,53 -21,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 0,00 0,89 -1,58 -0,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 621,00 7 487,00 1 623,00 1 119,00 795,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -100 816,00 17 437,00 3 748,00 3 626,00 638,00
Zysk (strata) brutto -105 730,00 3 297,00 1 983,00 -7 136,00 -5 665,00
Zysk (strata) netto -112 207,00 3 281,00 2 195,00 -7 605,00 -5 665,00
Aktywa razem 52 219,00 45 783,00 50 961,00 26 931,00 8 198,00
Kapitał własny -60 100,00 -51 438,00 -44 186,00 -61 773,00 -67 440,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 269 653,38 1 269 653,38 3 306,39 3 306,39 3 306,39
Wartość księgowa na jedną akcję -0,05 -0,04 -13,36 -18,68 -20,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,00 0,66 -2,30 -1,71