STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACT (ACTION)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 352 287,00 385 379,00 407 445,00 495 850,00 467 552,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -547,00 -958,00 34,00 3 779,00 1 880,00
Zysk (strata) brutto -601,00 -934,00 32,00 3 711,00 1 879,00
Zysk (strata) netto -601,00 -934,00 32,00 3 711,00 1 879,00
Aktywa razem 551 956,00 539 673,00 546 263,00 541 681,00 562 768,00
Kapitał własny 96 382,00 97 387,00 97 419,00 99 198,00 101 077,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 957,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,68 5,74 5,75 5,85 5,96
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,06 0,00 0,22 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 352 329,00 383 526,00 407 167,00 495 905,00 467 554,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 456,00 -2 814,00 -4 102,00 3 397,00 1 590,00
Zysk (strata) brutto -1 526,00 -2 798,00 -4 117,00 3 319,00 1 577,00
Zysk (strata) netto -1 540,00 -2 886,00 -4 109,00 3 525,00 1 588,00
Aktywa razem 559 818,00 547 727,00 548 673,00 546 407,00 566 145,00
Kapitał własny 114 231,00 111 559,00 106 621,00 110 966,00 111 804,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 957,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,74 6,58 6,29 6,54 6,59
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,17 -0,24 0,21 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 685 978,00 2 723 794,00 1 380 085,00 1 424 501,00 1 640 961,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 727,00 -151 665,00 -47 871,00 -35 704,00 2 308,00
Zysk (strata) brutto 29 187,00 -159 182,00 -50 591,00 -35 995,00 2 208,00
Zysk (strata) netto 24 088,00 -152 030,00 -52 081,00 -36 024,00 2 208,00
Aktywa razem 1 297 742,00 832 603,00 619 694,00 549 641,00 541 681,00
Kapitał własny 371 332,00 185 928,00 134 256,00 96 983,00 99 198,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 610,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00
Wartość księgowa na jedną akcję 22,36 10,97 7,92 5,72 5,85
Zysk (strata) na jedną akcję 1,45 -8,97 -3,07 -2,12 0,13
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5 312 134,00 3 164 837,00 1 699 689,00 1 603 903,00 1 638 927,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 016,00 -147 536,00 -50 972,00 -24 393,00 -4 975,00
Zysk (strata) brutto 26 958,00 -170 918,00 -57 079,00 -25 199,00 -5 122,00
Zysk (strata) netto 23 232,00 -159 753,00 -56 392,00 -23 708,00 -5 010,00
Aktywa razem 1 361 187,00 835 534,00 630 805,00 562 020,00 546 407,00
Kapitał własny 361 149,00 182 644,00 130 548,00 115 787,00 110 966,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 610,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00 16 957,00
Wartość księgowa na jedną akcję 21,74 10,77 7,70 6,83 6,54
Zysk (strata) na jedną akcję 1,40 -9,42 -3,33 -1,40 -0,30
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.03.2015 2015 DM PKO BP 6 347 000 76 000 -
01.03.2015 2014 DM PKO BP 5 449 000 71 000 -
01.03.2015 2016 DM PKO BP 7 133 000 82 000 -
23.07.2013 2013 DM IDM SA 4 710 900 105 400 -
23.07.2013 2014 DM IDM SA 5 893 100 138 100 -
22.07.2013 2012 DM IDM SA 3 515 200 91 000 -
15.11.2011 2011 DI BRE Bank S.A. 2 587 800 39 200 -
15.11.2011 2013 DI BRE Bank S.A. 2 841 500 39 000 -
15.11.2011 2012 DI BRE Bank S.A. 2 633 400 36 000 -
01.11.2011 2009 DI BRE Bank S.A. 3 079 400 23 300 -