STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RWL (RAWLPLUG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 87 170,00 91 514,00 81 176,00 85 795,00 100 593,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 694,00 1 873,00 -1 359,00 834,00 -347,00
Zysk (strata) brutto 1 868,00 -393,00 -749,00 -392,00 27 260,00
Zysk (strata) netto 1 120,00 -1 008,00 -579,00 -704,00 27 156,00
Aktywa razem 679 061,00 684 530,00 690 483,00 706 804,00 703 019,00
Kapitał własny 310 228,00 309 220,00 331 795,00 331 091,00 348 033,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,53 9,50 10,19 10,17 10,69
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,03 -0,02 -0,02 0,83
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 206 647,00 206 049,00 184 581,00 208 497,00 216 337,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 422,00 20 416,00 4 847,00 16 284,00 16 989,00
Zysk (strata) brutto 19 937,00 17 910,00 1 063,00 14 009,00 14 814,00
Zysk (strata) netto 12 818,00 12 629,00 1 415,00 10 111,00 10 398,00
Aktywa razem 971 464,00 976 484,00 976 331,00 1 022 080,00 998 191,00
Kapitał własny 409 843,00 419 642,00 422 339,00 433 757,00 428 905,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,59 12,89 12,97 13,32 13,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,39 0,04 0,31 0,32
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 301 482,00 307 729,00 306 501,00 312 317,00 334 214,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 556,00 8 572,00 1 514,00 -10 167,00 -3 438,00
Zysk (strata) brutto 10 134,00 5 590,00 462,00 37 202,00 18 576,00
Zysk (strata) netto 10 653,00 5 949,00 2 264,00 36 887,00 18 169,00
Aktywa razem 602 201,00 562 459,00 598 830,00 634 507,00 690 483,00
Kapitał własny 281 169,00 276 053,00 267 572,00 301 217,00 331 795,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,64 8,48 8,22 9,25 10,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,18 0,07 1,13 0,56
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 639 479,00 672 715,00 674 928,00 708 556,00 775 501,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 819,00 39 554,00 52 243,00 57 318,00 61 251,00
Zysk (strata) brutto 14 888,00 29 087,00 41 159,00 45 114,00 50 256,00
Zysk (strata) netto 13 985,00 20 866,00 32 052,00 28 819,00 34 400,00
Aktywa razem 787 309,00 794 299,00 852 450,00 868 846,00 976 331,00
Kapitał własny 354 924,00 368 853,00 390 015,00 395 958,00 422 339,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,90 11,33 11,98 12,16 12,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 0,64 0,98 0,89 1,06
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
07.04.2014 2012 Noble Securities 636 000 6 000 -
07.04.2014 2016 Noble Securities 730 000 36 000 -
07.04.2014 2015 Noble Securities 709 000 32 000 -
07.04.2014 2014 Noble Securities 688 000 26 000 -
07.04.2014 2011 Noble Securities 662 000 68 000 -
07.04.2014 2013 Noble Securities 620 000 9 000 -
28.02.2008 2008 DI BRE Bank S.A. 774 800 42 200 -
28.02.2008 2009 DI BRE Bank S.A. 917 200 66 700 -
22.02.2007 2007 DM BZ WBK 640 000 64 700 -
22.02.2007 2008 DM BZ WBK 780 000 80 800 -