STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RWL (RAWLPLUG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 85 160,00 101 228,00 94 960,00 82 390,00 89 378,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 799,00 -312,00 139,00 370,00 740,00
Zysk (strata) brutto -508,00 27 376,00 417,00 -1 508,00 24,00
Zysk (strata) netto -820,00 27 272,00 69,00 -2 119,00 13,00
Aktywa razem 707 130,00 703 019,00 702 174,00 698 128,00 729 769,00
Kapitał własny 330 688,00 348 033,00 348 102,00 340 258,00 339 866,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,16 10,69 10,69 10,45 10,44
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,84 0,00 -0,07 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 208 497,00 216 337,00 207 713,00 181 179,00 201 724,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 284,00 16 989,00 16 787,00 5 880,00 15 676,00
Zysk (strata) brutto 14 009,00 14 814,00 13 522,00 3 968,00 11 575,00
Zysk (strata) netto 10 111,00 10 398,00 9 063,00 937,00 7 952,00
Aktywa razem 1 022 080,00 998 191,00 1 006 056,00 974 365,00 1 019 048,00
Kapitał własny 433 757,00 428 905,00 442 319,00 434 761,00 448 968,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,32 13,17 13,59 13,35 13,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,32 0,28 0,03 0,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 307 729,00 306 501,00 312 317,00 334 214,00 363 738,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 572,00 1 514,00 -10 167,00 -3 438,00 996,00
Zysk (strata) brutto 5 590,00 462,00 37 202,00 18 576,00 25 777,00
Zysk (strata) netto 5 949,00 2 264,00 36 887,00 18 169,00 24 402,00
Aktywa razem 562 459,00 598 830,00 634 507,00 690 483,00 698 128,00
Kapitał własny 276 053,00 267 572,00 301 217,00 331 795,00 340 258,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,48 8,22 9,25 10,19 10,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,07 1,13 0,56 0,75
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 672 715,00 674 928,00 708 556,00 775 501,00 813 726,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 554,00 52 243,00 57 318,00 61 251,00 55 940,00
Zysk (strata) brutto 29 087,00 41 159,00 45 114,00 50 256,00 46 313,00
Zysk (strata) netto 20 866,00 32 052,00 28 819,00 34 400,00 30 509,00
Aktywa razem 794 299,00 852 450,00 868 846,00 976 331,00 974 365,00
Kapitał własny 368 853,00 390 015,00 395 958,00 422 339,00 434 761,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00 32 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,33 11,98 12,16 12,97 13,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 0,98 0,89 1,06 0,94
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
07.04.2014 2012 Noble Securities 636 000 6 000 -
07.04.2014 2016 Noble Securities 730 000 36 000 -
07.04.2014 2015 Noble Securities 709 000 32 000 -
07.04.2014 2014 Noble Securities 688 000 26 000 -
07.04.2014 2011 Noble Securities 662 000 68 000 -
07.04.2014 2013 Noble Securities 620 000 9 000 -
28.02.2008 2008 DI BRE Bank S.A. 774 800 42 200 -
28.02.2008 2009 DI BRE Bank S.A. 917 200 66 700 -
22.02.2007 2007 DM BZ WBK 640 000 64 700 -
22.02.2007 2008 DM BZ WBK 780 000 80 800 -