STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUR (PURE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 658,00 3 885,00 4 302,00 4 588,00 4 460,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -329,00 -1 190,00 -902,00 -1 933,00 -1 569,00
Zysk (strata) brutto -355,00 -1 233,00 -945,00 -1 981,00 -1 603,00
Zysk (strata) netto -355,00 -1 233,00 -945,00 -1 981,00 -1 603,00
Aktywa razem 9 342,00 16 409,00 17 929,00 21 785,00 20 143,00
Kapitał własny 1 866,00 10 173,00 9 229,00 7 214,00 5 610,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 172,41 1 654,00 1 654,00 1 654,00 1 654,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,59 6,15 5,58 4,36 3,39
Zysk (strata) na jedną akcję -0,30 -0,75 -0,57 -1,20 -0,97
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 1 289,00 982,00 9 532,00 16 753,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -419,00 -386,00 -631,00 -4 367,00
Zysk (strata) brutto - -433,00 -413,00 -689,00 -4 548,00
Zysk (strata) netto - -433,00 -413,00 -689,00 -4 548,00
Aktywa razem - 952,00 1 326,00 6 578,00 21 785,00
Kapitał własny - 312,00 210,00 2 221,00 7 214,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 172,41 1 172,41 1 172,41 1 654,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,27 0,18 1,89 4,36
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,37 -0,35 -0,59 -2,75