STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QON (QUARTICON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 243,00 1 141,00 1 090,00 1 142,00 1 103,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 372,00 -1 158,00 -1 023,00 -806,00 -984,00
Zysk (strata) brutto -1 405,00 -1 203,00 -1 069,00 -859,00 -1 022,00
Zysk (strata) netto -1 405,00 -1 203,00 -1 069,00 -859,00 -1 022,00
Aktywa razem 12 580,00 11 191,00 10 349,00 9 705,00 9 413,00
Kapitał własny 8 772,00 7 569,00 6 502,00 6 197,00 5 275,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 123,53 123,53 123,53 1 388,20 1 404,30
Wartość księgowa na jedną akcję 71,02 61,28 52,64 4,46 3,76
Zysk (strata) na jedną akcję -11,37 -9,74 -8,65 -0,62 -0,73
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 2 767,00 4 504,00 4 605,00 4 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -2 047,00 -2 394,00 -1 542,00 -4 457,00
Zysk (strata) brutto - -2 153,00 -2 549,00 -1 790,00 -4 634,00
Zysk (strata) netto - -2 153,00 -2 549,00 -1 790,00 -4 634,00
Aktywa razem - 7 491,00 7 722,00 14 165,00 9 705,00
Kapitał własny - 4 351,00 4 741,00 10 177,00 6 197,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 123,53 123,53 123,53 1 388,20
Wartość księgowa na jedną akcję - 35,22 38,38 82,39 4,46
Zysk (strata) na jedną akcję - -17,43 -20,63 -14,49 -3,34