STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSM


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 286,00 4 519,00 4 406,00 5 545,00 4 249,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -41,00 -38,00 149,00 564,00 67,00
Zysk (strata) brutto -71,00 -39,00 125,00 587,00 88,00
Zysk (strata) netto -71,00 -39,00 125,00 444,00 68,00
Aktywa razem 13 903,00 15 061,00 15 217,00 15 774,00 16 083,00
Kapitał własny 3 677,00 3 542,00 3 667,00 4 110,00 4 158,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 414,90 2 414,90 2 414,90 2 414,90 2 414,90
Wartość księgowa na jedną akcję 1,52 1,47 1,52 1,70 1,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,02 0,05 0,18 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 12 363,00 13 992,00 19 498,00 18 756,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 574,00 1 054,00 703,00 634,00
Zysk (strata) brutto - 433,00 959,00 609,00 602,00
Zysk (strata) netto - 327,00 792,00 427,00 459,00
Aktywa razem - 6 705,00 9 291,00 14 136,00 15 774,00
Kapitał własny - 804,00 1 596,00 3 651,00 4 110,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 2 414,90 2 414,90 2 414,90 2 414,90
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,33 0,66 1,51 1,70
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,14 0,33 0,18 0,19