STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSM


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 373,00 4 598,00 6 083,00 4 286,00 4 519,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 178,00 128,00 761,00 -41,00 -38,00
Zysk (strata) brutto 159,00 96,00 743,00 -71,00 -39,00
Zysk (strata) netto 124,00 96,00 628,00 -71,00 -39,00
Aktywa razem 10 069,00 12 023,00 14 136,00 13 903,00 15 061,00
Kapitał własny 2 202,00 3 444,00 3 651,00 3 677,00 3 542,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 414,90 2 414,90 2 414,90 2 414,90 2 414,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,91 1,43 1,51 1,52 1,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,04 0,26 -0,03 -0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 12 363,00 13 992,00 19 498,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 574,00 1 054,00 703,00
Zysk (strata) brutto - - 433,00 959,00 609,00
Zysk (strata) netto - - 327,00 792,00 427,00
Aktywa razem - - 6 705,00 9 291,00 14 136,00
Kapitał własny - - 804,00 1 596,00 3 651,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 2 414,90 2 414,90 2 414,90
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,33 0,66 1,51
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,14 0,33 0,18