STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RDL (RADPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 52 262,00 52 576,00 34 327,00 34 199,00 44 444,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 221,00 2 729,00 -317,00 557,00 3 452,00
Zysk (strata) brutto 2 298,00 2 345,00 -958,00 6,00 3 074,00
Zysk (strata) netto 1 869,00 1 928,00 -759,00 5,00 2 500,00
Aktywa razem 190 755,00 193 281,00 175 035,00 189 984,00 192 502,00
Kapitał własny 91 552,00 93 498,00 92 743,00 92 748,00 95 248,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 260,61 38 260,61 38 260,61 38 260,61 38 260,61
Wartość księgowa na jedną akcję 2,39 2,44 2,42 2,42 2,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,05 -0,02 0,00 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'15
Przychody netto ze sprzedaży 60 649,00 47 897,00 39 027,00 54 873,00 59 659,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 276,00 -845,00 1 513,00 2 280,00 3 549,00
Zysk (strata) brutto 6 493,00 -1 884,00 1 098,00 1 199,00 2 622,00
Zysk (strata) netto 5 375,00 -1 413,00 724,00 516,00 2 198,00
Aktywa razem 235 317,00 218 632,00 223 776,00 232 492,00 234 553,00
Kapitał własny 103 452,00 101 816,00 102 668,00 94 337,00 96 582,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 719,75 25 719,75 25 719,75 25 719,75 25 719,75
Wartość księgowa na jedną akcję 4,02 3,96 3,99 3,67 3,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 -0,06 0,03 0,02 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 205 396,00 191 825,00 143 464,00 154 378,00 168 385,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 567,00 -6 867,00 -7 377,00 -382,00 5 178,00
Zysk (strata) brutto 12 269,00 -10 155,00 -10 646,00 -2 814,00 2 595,00
Zysk (strata) netto 9 564,00 -10 254,00 -8 464,00 -2 673,00 2 130,00
Aktywa razem 218 632,00 192 765,00 156 826,00 174 092,00 175 035,00
Kapitał własny 101 816,00 81 508,00 73 458,00 90 525,00 92 743,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 719,75 25 719,75 25 719,75 38 260,61 38 260,61
Wartość księgowa na jedną akcję 3,96 3,17 2,86 2,37 2,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,37 -0,40 -0,33 -0,07 0,06
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011 2012 2013 2014
Przychody netto ze sprzedaży 112 394,00 132 370,00 155 505,00 178 414,00 205 396,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 633,00 21 731,00 17 529,00 20 986,00 15 567,00
Zysk (strata) brutto 15 983,00 18 143,00 15 855,00 18 447,00 12 269,00
Zysk (strata) netto 13 427,00 14 235,00 12 494,00 15 310,00 9 564,00
Aktywa razem 143 580,00 165 959,00 185 222,00 227 520,00 218 632,00
Kapitał własny 84 165,00 92 011,00 90 207,00 99 972,00 101 816,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 190,20 25 719,75 25 719,75 25 719,75 25 719,75
Wartość księgowa na jedną akcję 3,34 3,58 3,51 3,89 3,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,53 0,55 0,49 0,60 0,37
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
23.04.2015 2016 DM BOŚ S.A. 214 200 14 100 -
23.04.2015 2015 DM BOŚ S.A. 208 300 12 500 -
23.04.2015 2014 DM BOŚ S.A. 205 400 9 600 -
13.02.2012 2013 DM BOŚ S.A. 184 460 25 120 -
13.02.2012 2012 DM BOŚ S.A. 155 410 19 260 -
13.02.2012 2011 DM BOŚ S.A. 140 001 17 260 -
13.02.2012 2010 DM BOŚ S.A. 112 390 14 120 -
13.02.2012 2009 DM BOŚ S.A. 52 530 5 330 -
12.04.2007 2008 DM BZ WBK 44 600 7 100 -
12.04.2007 2007 DM BZ WBK 34 500 5 800 -