STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EXM (EXIMIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 262,00 4 170,00 1 978,00 2 101,00 2 639,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 498,00 914,00 106,00 156,00 515,00
Zysk (strata) brutto 493,00 893,00 106,00 149,00 477,00
Zysk (strata) netto 493,00 774,00 93,00 102,00 345,00
Aktywa razem 2 622,00 5 520,00 3 843,00 4 080,00 4 539,00
Kapitał własny 660,00 1 469,00 1 600,00 1 702,00 2 046,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 123,29 123,29 119,13 119,13 119,13
Wartość księgowa na jedną akcję 5,35 11,92 13,43 14,28 17,18
Zysk (strata) na jedną akcję 4,00 6,28 0,78 0,86 2,89
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 4 276,00 6 194,00 8 199,00 8 117,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -727,00 488,00 764,00 894,00
Zysk (strata) brutto - -589,00 462,00 733,00 850,00
Zysk (strata) netto - -485,00 437,00 614,00 577,00
Aktywa razem - 3 049,00 4 330,00 5 520,00 4 539,00
Kapitał własny - 1 864,00 773,00 1 469,00 2 046,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 123,29 123,29 123,29 119,13
Wartość księgowa na jedną akcję - 15,12 6,27 11,92 17,18
Zysk (strata) na jedną akcję - -3,94 3,54 4,98 4,84