STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP (COMP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 83 535,00 106 442,00 133 446,00 196 646,00 86 570,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 417,00 7 596,00 11 298,00 5 752,00 10 917,00
Zysk (strata) brutto 8 347,00 -435,00 9 958,00 5 409,00 10 430,00
Zysk (strata) netto 7 036,00 -292,00 7 892,00 2 354,00 8 263,00
Aktywa razem 669 547,00 699 936,00 732 031,00 801 545,00 735 012,00
Kapitał własny 450 532,00 450 240,00 458 132,00 460 486,00 468 749,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję 76,13 76,08 77,41 77,81 79,21
Zysk (strata) na jedną akcję 1,19 -0,05 1,33 0,40 1,40
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 120 326,00 149 283,00 184 644,00 280 517,00 141 275,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 995,00 13 196,00 15 710,00 14 237,00 13 413,00
Zysk (strata) brutto 2 546,00 9 319,00 12 608,00 8 879,00 11 363,00
Zysk (strata) netto 485,00 2 086,00 8 117,00 7 897,00 4 257,00
Aktywa razem 863 777,00 906 779,00 960 744,00 1 043 006,00 956 446,00
Kapitał własny 478 548,00 480 383,00 488 332,00 496 549,00 502 921,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję 80,86 81,17 82,51 83,90 84,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,35 1,37 1,33 0,72
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 538 717,00 405 743,00 369 207,00 452 808,00 520 069,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 423,00 11 581,00 7 353,00 16 611,00 33 063,00
Zysk (strata) brutto 30 159,00 5 126,00 -5 196,00 20 871,00 23 279,00
Zysk (strata) netto 26 768,00 2 240,00 -4 323,00 17 929,00 16 990,00
Aktywa razem 689 765,00 675 101,00 655 911,00 714 876,00 801 545,00
Kapitał własny 428 769,00 431 009,00 426 686,00 443 496,00 460 486,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję 72,45 72,83 72,10 74,94 77,81
Zysk (strata) na jedną akcję 4,52 0,38 -0,73 3,03 2,87
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 714 547,00 542 745,00 541 053,00 677 919,00 734 770,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 41 179,00 25 152,00 22 850,00 42 368,00 49 138,00
Zysk (strata) brutto 33 832,00 8 996,00 7 563,00 24 681,00 33 352,00
Zysk (strata) netto 24 423,00 -6 467,00 172,00 56 828,00 18 585,00
Aktywa razem 845 484,00 820 267,00 846 653,00 934 943,00 1 043 006,00
Kapitał własny 428 469,00 422 909,00 420 743,00 477 682,00 496 549,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję 72,40 71,46 71,09 80,71 83,90
Zysk (strata) na jedną akcję 4,13 -1,09 0,03 9,60 3,14
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.07.2016 2018 DM BDM S.A. 629 100 38 800 -
08.07.2016 2016 DM BDM S.A. 510 600 12 500 -
08.07.2016 2017 DM BDM S.A. 596 000 27 200 -
14.10.2012 2013 DM IDM SA 496 000 29 700 -
14.10.2012 2012 DM IDM SA 410 400 -4 500 -
14.10.2012 2014 DM IDM SA 460 900 27 900 -
01.10.2012 2011 DM IDM SA 429 000 28 800 -
30.07.2007 2007 KBC Securities 137 500 10 800 -
30.07.2007 2008 KBC Securities 271 500 21 700 -
05.12.2006 2006 KBC Securities 142 500 11 900 -