STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP (COMP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 96 813,00 100 502,00 180 643,00 83 535,00 106 442,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 934,00 6 787,00 1 311,00 8 417,00 7 596,00
Zysk (strata) brutto 15 365,00 5 407,00 -1 974,00 8 347,00 -435,00
Zysk (strata) netto 13 853,00 3 953,00 -922,00 7 036,00 -292,00
Aktywa razem 657 752,00 679 137,00 714 876,00 669 547,00 699 936,00
Kapitał własny 440 465,00 444 418,00 443 496,00 450 532,00 450 240,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję 74,43 75,09 74,94 76,13 76,08
Zysk (strata) na jedną akcję 2,34 0,67 -0,16 1,19 -0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 158 411,00 153 013,00 246 649,00 121 283,00 148 326,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 374,00 10 237,00 5 271,00 4 358,00 14 833,00
Zysk (strata) brutto 18 984,00 5 864,00 -2 612,00 770,00 11 095,00
Zysk (strata) netto 52 863,00 3 489,00 -717,00 485,00 2 086,00
Aktywa razem 847 895,00 881 926,00 934 943,00 863 777,00 906 779,00
Kapitał własny 475 002,00 477 949,00 477 682,00 478 548,00 480 383,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję 80,26 80,76 80,71 80,86 81,17
Zysk (strata) na jedną akcję 8,93 0,59 -0,12 0,08 0,35
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 354 484,00 538 717,00 405 743,00 369 207,00 452 808,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 118,00 23 423,00 11 581,00 7 353,00 16 611,00
Zysk (strata) brutto 8 837,00 30 159,00 5 126,00 -5 196,00 20 871,00
Zysk (strata) netto 5 252,00 26 768,00 2 240,00 -4 323,00 17 929,00
Aktywa razem 635 182,00 689 765,00 675 101,00 655 911,00 714 876,00
Kapitał własny 417 433,00 428 769,00 431 009,00 426 686,00 443 496,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję 70,53 72,45 72,83 72,10 74,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,89 4,52 0,38 -0,73 3,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 599 752,00 714 547,00 542 745,00 541 053,00 677 919,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 651,00 41 179,00 25 152,00 22 850,00 42 368,00
Zysk (strata) brutto 36 108,00 33 832,00 8 996,00 7 563,00 24 681,00
Zysk (strata) netto 21 887,00 24 423,00 -6 467,00 172,00 56 828,00
Aktywa razem 803 332,00 845 484,00 820 267,00 846 653,00 934 943,00
Kapitał własny 420 035,00 428 469,00 422 909,00 420 743,00 477 682,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19 5 918,19
Wartość księgowa na jedną akcję 70,97 72,40 71,46 71,09 80,71
Zysk (strata) na jedną akcję 3,70 4,13 -1,09 0,03 9,60
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.07.2016 2018 DM BDM S.A. 629 100 38 800 -
08.07.2016 2016 DM BDM S.A. 510 600 12 500 -
08.07.2016 2017 DM BDM S.A. 596 000 27 200 -
14.10.2012 2013 DM IDM SA 496 000 29 700 -
14.10.2012 2012 DM IDM SA 410 400 -4 500 -
14.10.2012 2014 DM IDM SA 460 900 27 900 -
01.10.2012 2011 DM IDM SA 429 000 28 800 -
30.07.2007 2007 KBC Securities 137 500 10 800 -
30.07.2007 2008 KBC Securities 271 500 21 700 -
05.12.2006 2006 KBC Securities 142 500 11 900 -