STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MGT (MANGATA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 835,00 2 838,00 2 782,00 1 461,00 2 709,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 170,00 1 064,00 911,00 -454,00 883,00
Zysk (strata) brutto 847,00 90 998,00 892,00 -451,00 588,00
Zysk (strata) netto 676,00 91 526,00 714,00 -478,00 229,00
Aktywa razem 356 044,00 412 926,00 354 046,00 354 761,00 360 688,00
Kapitał własny 297 086,00 328 325,00 329 154,00 328 652,00 329 016,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85
Wartość księgowa na jedną akcję 44,50 49,17 49,30 49,22 49,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 13,71 0,11 -0,07 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 178 914,00 182 407,00 179 680,00 161 822,00 192 410,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 737,00 18 105,00 19 714,00 7 725,00 20 960,00
Zysk (strata) brutto 17 707,00 20 272,00 16 262,00 8 316,00 20 051,00
Zysk (strata) netto 13 929,00 16 749,00 12 197,00 11 798,00 15 515,00
Aktywa razem 710 153,00 727 223,00 717 508,00 722 851,00 758 996,00
Kapitał własny 411 788,00 361 997,00 379 119,00 390 227,00 406 581,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85
Wartość księgowa na jedną akcję 61,67 54,22 56,78 58,45 60,89
Zysk (strata) na jedną akcję 2,09 2,51 1,83 1,77 2,32
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 122 544,00 0,00 4 162,00 8 622,00 9 916,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 204,00 -2 570,00 -166,00 7 110,00 2 691,00
Zysk (strata) brutto 25 717,00 20 212,00 -5 118,00 37 492,00 92 286,00
Zysk (strata) netto 22 701,00 33 857,00 3 089,00 37 151,00 92 438,00
Aktywa razem 176 518,00 371 408,00 351 047,00 360 970,00 354 761,00
Kapitał własny 124 249,00 290 922,00 293 599,00 296 468,00 328 652,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 904,15 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85
Wartość księgowa na jedną akcję 25,34 43,57 43,97 44,40 49,22
Zysk (strata) na jedną akcję 4,63 5,07 0,46 5,56 13,85
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 306 335,00 377 137,00 568 251,00 617 482,00 702 823,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 269,00 36 507,00 56 459,00 55 868,00 63 281,00
Zysk (strata) brutto 35 917,00 36 019,00 55 247,00 48 891,00 62 557,00
Zysk (strata) netto 29 624,00 31 871,00 44 891,00 41 624,00 54 673,00
Aktywa razem 297 849,00 579 921,00 621 799,00 693 396,00 722 851,00
Kapitał własny 180 673,00 343 694,00 388 114,00 399 075,00 390 227,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 904,15 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85
Wartość księgowa na jedną akcję 36,84 51,48 58,13 59,77 58,45
Zysk (strata) na jedną akcję 6,04 4,77 6,72 6,23 8,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.12.2006 2008 CDM Pekao S.A. 98 000 7 800 -
20.12.2006 2007 CDM Pekao S.A. 84 700 3 600 -
20.12.2006 2006 CDM Pekao S.A. 81 700 6 400 -
23.10.2006 2007 CDM Pekao S.A. 88 700 6 500 -
23.10.2006 2008 CDM Pekao S.A. 98 600 9 400 -
23.10.2006 2006 CDM Pekao S.A. 81 700 6 400 -
31.01.2006 2006 CDM Pekao S.A. 83 500 6 700 -
31.01.2006 2007 CDM Pekao S.A. 89 700 8 900 -
31.01.2006 2005 CDM Pekao S.A. 78 000 6 000 -