STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MGT (MANGATA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 709,00 2 629,00 2 582,00 1 161,00 2 329,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 883,00 855,00 1 005,00 -562,00 440,00
Zysk (strata) brutto 588,00 16 781,00 746,00 15 428,00 392,00
Zysk (strata) netto 229,00 16 656,00 642,00 15 327,00 317,00
Aktywa razem 360 688,00 370 786,00 363 294,00 364 722,00 363 826,00
Kapitał własny 329 016,00 315 626,00 316 268,00 331 588,00 331 905,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85
Wartość księgowa na jedną akcję 49,28 47,27 47,37 49,66 49,71
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 2,50 0,10 2,30 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 192 410,00 174 993,00 171 049,00 137 307,00 161 744,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 960,00 17 343,00 18 573,00 7 642,00 11 193,00
Zysk (strata) brutto 20 051,00 15 226,00 20 088,00 4 755,00 15 434,00
Zysk (strata) netto 15 515,00 12 095,00 16 798,00 5 017,00 12 681,00
Aktywa razem 758 996,00 748 940,00 736 396,00 733 049,00 773 277,00
Kapitał własny 406 581,00 391 105,00 402 241,00 412 848,00 411 731,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85
Wartość księgowa na jedną akcję 60,89 58,58 60,24 61,83 61,67
Zysk (strata) na jedną akcję 2,32 1,81 2,52 0,75 1,90
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 4 162,00 8 622,00 9 916,00 9 081,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 570,00 -166,00 7 110,00 2 691,00 2 181,00
Zysk (strata) brutto 20 212,00 -5 118,00 37 492,00 92 286,00 33 543,00
Zysk (strata) netto 33 857,00 3 089,00 37 151,00 92 438,00 32 854,00
Aktywa razem 371 408,00 351 047,00 360 970,00 354 761,00 364 722,00
Kapitał własny 290 922,00 293 599,00 296 468,00 328 652,00 331 588,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85
Wartość księgowa na jedną akcję 43,57 43,97 44,40 49,22 49,66
Zysk (strata) na jedną akcję 5,07 0,46 5,56 13,85 4,92
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 377 137,00 568 251,00 617 482,00 702 823,00 675 759,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 507,00 56 459,00 55 868,00 63 281,00 64 518,00
Zysk (strata) brutto 36 019,00 55 247,00 48 891,00 62 557,00 60 120,00
Zysk (strata) netto 31 871,00 44 891,00 41 624,00 54 673,00 49 425,00
Aktywa razem 579 921,00 621 799,00 693 396,00 722 851,00 733 049,00
Kapitał własny 343 694,00 388 114,00 399 075,00 390 227,00 412 848,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85 6 676,85
Wartość księgowa na jedną akcję 51,48 58,13 59,77 58,45 61,83
Zysk (strata) na jedną akcję 4,77 6,72 6,23 8,19 7,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.12.2006 2008 CDM Pekao S.A. 98 000 7 800 -
20.12.2006 2007 CDM Pekao S.A. 84 700 3 600 -
20.12.2006 2006 CDM Pekao S.A. 81 700 6 400 -
23.10.2006 2007 CDM Pekao S.A. 88 700 6 500 -
23.10.2006 2008 CDM Pekao S.A. 98 600 9 400 -
23.10.2006 2006 CDM Pekao S.A. 81 700 6 400 -
31.01.2006 2006 CDM Pekao S.A. 83 500 6 700 -
31.01.2006 2007 CDM Pekao S.A. 89 700 8 900 -
31.01.2006 2005 CDM Pekao S.A. 78 000 6 000 -