STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ERG


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 23 597,00 23 277,00 21 571,00 19 715,00 23 014,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 061,00 1 051,00 676,00 -2 892,00 192,00
Zysk (strata) brutto 957,00 946,00 577,00 -3 048,00 56,00
Zysk (strata) netto 765,00 742,00 499,00 -2 680,00 214,00
Aktywa razem 76 370,00 78 129,00 76 749,00 70 388,00 70 573,00
Kapitał własny 37 562,00 38 304,00 38 803,00 36 089,00 36 302,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 876,02 876,02 876,02 876,02 876,02
Wartość księgowa na jedną akcję 42,88 43,73 44,30 41,20 41,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,85 0,57 -3,06 0,24
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 23 596,00 23 261,00 21 585,00 19 714,00 23 013,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 091,00 1 079,00 711,00 -2 861,00 197,00
Zysk (strata) brutto 987,00 974,00 612,00 -3 016,00 62,00
Zysk (strata) netto 792,00 763,00 529,00 -2 653,00 215,00
Aktywa razem 74 650,00 76 366,00 75 026,00 68 746,00 68 925,00
Kapitał własny 35 880,00 36 643,00 37 171,00 34 483,00 34 698,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 876,02 876,02 876,02 876,02 876,02
Wartość księgowa na jedną akcję 40,96 41,83 42,43 39,36 39,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,90 0,87 0,60 -3,03 0,25
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 87 816,00 83 760,00 93 000,00 82 070,00 88 160,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -344,00 1 588,00 5 350,00 2 382,00 -104,00
Zysk (strata) brutto -799,00 1 468,00 4 932,00 2 129,00 -568,00
Zysk (strata) netto -700,00 1 220,00 4 248,00 2 024,00 -674,00
Aktywa razem 58 378,00 66 346,00 65 683,00 70 323,00 70 388,00
Kapitał własny 34 040,00 35 059,00 38 988,00 36 797,00 36 089,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 866,10 866,10 876,02 876,02 876,02
Wartość księgowa na jedną akcję 39,30 40,48 44,51 42,01 41,20
Zysk (strata) na jedną akcję -0,81 1,41 4,85 2,31 -0,77
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 88 327,00 84 376,00 94 066,00 82 068,00 88 156,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -93,00 1 768,00 6 443,00 2 477,00 20,00
Zysk (strata) brutto -555,00 1 724,00 6 114,00 2 219,00 -443,00
Zysk (strata) netto -522,00 1 423,00 5 380,00 2 103,00 -569,00
Aktywa razem 55 349,00 62 647,00 63 856,00 68 594,00 68 746,00
Kapitał własny 30 917,00 32 139,00 37 200,00 35 088,00 34 483,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 866,10 866,10 876,02 876,02 876,02
Wartość księgowa na jedną akcję 35,70 37,11 42,47 40,05 39,36
Zysk (strata) na jedną akcję -0,60 1,64 6,14 2,40 -0,65
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.01.2005 2006 DM PKO BP 69 540 5 110 -
04.01.2005 2004 DM PKO BP 34 516 130 000 -
04.01.2005 2005 DM PKO BP 51 368 2 890 -