STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CCC


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 666 800,00 377 200,00 682 000,00 554 500,00 656 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -61 200,00 4 500,00 11 500,00 60 600,00 -21 400,00
Zysk (strata) brutto -55 900,00 -8 500,00 -900,00 67 400,00 -104 300,00
Zysk (strata) netto -51 700,00 -9 000,00 -6 200,00 62 200,00 -108 700,00
Aktywa razem 2 272 400,00 2 714 500,00 2 745 000,00 2 951 700,00 2 576 400,00
Kapitał własny 1 041 900,00 1 039 300,00 1 029 200,00 1 097 200,00 959 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 168,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 25,31 25,25 25,00 26,65 23,30
Zysk (strata) na jedną akcję -1,26 -0,22 -0,15 1,51 -2,64
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 603 400,00 1 038 600,00 1 641 500,00 1 447 700,00 1 716 900,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 148 600,00 -148 600,00 138 300,00 16 200,00 127 200,00
Zysk (strata) brutto 110 500,00 -174 800,00 98 900,00 -24 400,00 127 900,00
Zysk (strata) netto 21 500,00 -152 600,00 37 000,00 -32 700,00 120 900,00
Aktywa razem 6 736 000,00 6 920 300,00 7 193 300,00 7 368 900,00 7 143 700,00
Kapitał własny 1 020 900,00 871 000,00 891 100,00 874 400,00 963 600,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 168,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 24,80 21,16 21,65 21,24 23,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,52 -3,71 0,90 -0,79 2,94
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 673 900,00 1 738 500,00 2 086 600,00 2 135 600,00 2 270 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 100,00 49 900,00 56 600,00 -20 300,00 55 200,00
Zysk (strata) brutto 297 100,00 74 400,00 49 400,00 -31 700,00 -35 600,00
Zysk (strata) netto 288 400,00 58 500,00 37 300,00 -40 300,00 -51 000,00
Aktywa razem 1 038 100,00 1 129 200,00 1 606 000,00 2 272 400,00 2 576 400,00
Kapitał własny 654 900,00 681 400,00 1 151 400,00 1 041 900,00 959 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 400,00 38 400,00 41 164,00 41 168,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 17,06 17,75 27,97 25,31 23,30
Zysk (strata) na jedną akcję 7,51 1,52 0,91 -0,98 -1,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 307 000,00 3 185 300,00 3 938 100,00 4 725 800,00 5 844 700,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 256 700,00 373 400,00 462 900,00 372 500,00 133 100,00
Zysk (strata) brutto 233 000,00 346 000,00 399 000,00 256 400,00 27 600,00
Zysk (strata) netto 259 400,00 50 700,00 286 900,00 59 300,00 -27 400,00
Aktywa razem 2 072 000,00 2 400 900,00 3 369 900,00 6 736 000,00 7 143 700,00
Kapitał własny 1 123 600,00 918 700,00 1 100 500,00 1 020 900,00 963 600,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 400,00 38 400,00 41 164,00 41 168,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 29,26 23,92 26,74 24,80 23,41
Zysk (strata) na jedną akcję 6,76 1,32 6,97 1,44 -0,67
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.02.2018 2017 DM BOŚ S.A. 4 193 200 321 700 -
08.02.2018 2019 DM BOŚ S.A. 6 327 800 507 300 -
08.02.2018 2018 DM BOŚ S.A. 5 140 000 410 600 -
02.11.2015 2016 DM BOŚ S.A. 2 945 900 384 300 -
02.11.2015 2017 DM BOŚ S.A. 3 440 200 405 900 -
02.11.2015 2015 DM BOŚ S.A. 2 403 300 298 400 -
10.02.2015 2014 DM BOŚ S.A. 2 010 900 389 600 -
10.02.2015 2016 DM BOŚ S.A. 3 148 100 385 400 -
10.02.2015 2015 DM BOŚ S.A. 2 696 900 284 600 -
20.12.2014 2014 DM BPS 1 975 200 185 300 -