STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CCC


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 510 500,00 666 800,00 377 200,00 682 000,00 554 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 100,00 -61 200,00 4 500,00 11 500,00 60 600,00
Zysk (strata) brutto 16 700,00 -55 900,00 -8 500,00 -900,00 67 400,00
Zysk (strata) netto 6 800,00 -51 700,00 -9 000,00 -6 200,00 62 200,00
Aktywa razem 2 430 000,00 2 272 400,00 2 714 500,00 2 745 000,00 2 951 700,00
Kapitał własny 1 096 900,00 1 041 900,00 1 039 300,00 1 029 200,00 1 097 200,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 164,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 26,65 25,31 25,25 25,00 26,65
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 -1,26 -0,22 -0,15 1,51
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 192 900,00 1 603 400,00 1 038 600,00 1 641 500,00 1 447 700,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 200,00 148 600,00 -148 600,00 138 300,00 16 200,00
Zysk (strata) brutto -3 500,00 110 500,00 -174 800,00 98 900,00 -24 400,00
Zysk (strata) netto -44 700,00 21 500,00 -152 600,00 37 000,00 -32 700,00
Aktywa razem 6 777 900,00 6 736 000,00 6 920 300,00 7 193 300,00 7 368 900,00
Kapitał własny 999 200,00 1 020 900,00 871 000,00 891 100,00 874 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 164,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 24,27 24,80 21,16 21,65 21,24
Zysk (strata) na jedną akcję -1,09 0,52 -3,71 0,90 -0,79
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 695 900,00 1 673 900,00 1 738 500,00 2 086 600,00 2 135 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 132 600,00 40 100,00 49 900,00 56 600,00 -20 300,00
Zysk (strata) brutto 141 000,00 297 100,00 74 400,00 49 400,00 -31 700,00
Zysk (strata) netto 115 800,00 288 400,00 58 500,00 37 300,00 -40 300,00
Aktywa razem 968 500,00 1 038 100,00 1 129 200,00 1 606 000,00 2 272 400,00
Kapitał własny 454 800,00 654 900,00 681 400,00 1 151 400,00 1 041 900,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 400,00 38 400,00 38 400,00 41 164,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,84 17,06 17,75 27,97 25,31
Zysk (strata) na jedną akcję 3,02 7,51 1,52 0,91 -0,98
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 009 100,00 2 307 000,00 3 185 300,00 3 938 100,00 4 725 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 243 200,00 256 700,00 373 400,00 462 900,00 372 500,00
Zysk (strata) brutto 225 100,00 233 000,00 346 000,00 399 000,00 256 400,00
Zysk (strata) netto 420 400,00 259 400,00 50 700,00 286 900,00 59 300,00
Aktywa razem 1 794 200,00 2 072 000,00 2 400 900,00 3 369 900,00 6 736 000,00
Kapitał własny 952 230,00 1 123 600,00 918 700,00 1 100 500,00 1 020 900,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 400,00 38 400,00 38 400,00 41 164,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 24,80 29,26 23,92 26,74 24,80
Zysk (strata) na jedną akcję 10,95 6,76 1,32 6,97 1,44
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.02.2018 2017 DM BOŚ S.A. 4 193 200 321 700 -
08.02.2018 2019 DM BOŚ S.A. 6 327 800 507 300 -
08.02.2018 2018 DM BOŚ S.A. 5 140 000 410 600 -
02.11.2015 2016 DM BOŚ S.A. 2 945 900 384 300 -
02.11.2015 2017 DM BOŚ S.A. 3 440 200 405 900 -
02.11.2015 2015 DM BOŚ S.A. 2 403 300 298 400 -
10.02.2015 2014 DM BOŚ S.A. 2 010 900 389 600 -
10.02.2015 2016 DM BOŚ S.A. 3 148 100 385 400 -
10.02.2015 2015 DM BOŚ S.A. 2 696 900 284 600 -
20.12.2014 2014 DM BPS 1 975 200 185 300 -