STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CCC


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 310 100,00 648 100,00 510 500,00 666 800,00 377 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 800,00 21 200,00 13 100,00 -61 200,00 4 500,00
Zysk (strata) brutto 400,00 7 300,00 16 700,00 -55 900,00 -8 500,00
Zysk (strata) netto -1 900,00 6 700,00 6 800,00 -51 700,00 -9 000,00
Aktywa razem 2 119 900,00 2 320 800,00 2 430 000,00 2 272 400,00 2 714 500,00
Kapitał własny 1 159 000,00 1 080 300,00 1 096 900,00 1 041 900,00 1 039 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 164,00 41 164,00 41 164,00 41 168,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 28,16 26,24 26,65 25,31 25,25
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 0,16 0,17 -1,26 -0,22
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 658 700,00 1 332 300,00 1 247 700,00 1 451 600,00 1 038 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -78 000,00 242 300,00 5 300,00 244 300,00 -148 600,00
Zysk (strata) brutto -93 600,00 212 900,00 -29 700,00 210 900,00 -174 800,00
Zysk (strata) netto -145 700,00 204 200,00 -41 700,00 45 500,00 -152 600,00
Aktywa razem 5 723 000,00 6 948 700,00 6 777 900,00 6 736 000,00 6 920 300,00
Kapitał własny 965 700,00 1 037 600,00 999 200,00 1 020 900,00 871 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 164,00 41 164,00 41 164,00 41 168,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 23,46 25,21 24,27 24,80 21,16
Zysk (strata) na jedną akcję -3,54 4,96 -1,01 1,11 -3,71
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 695 900,00 1 673 900,00 1 738 500,00 2 086 600,00 2 135 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 132 600,00 40 100,00 49 900,00 56 600,00 -20 300,00
Zysk (strata) brutto 141 000,00 297 100,00 74 400,00 49 400,00 -31 700,00
Zysk (strata) netto 115 800,00 288 400,00 58 500,00 37 300,00 -40 300,00
Aktywa razem 968 500,00 1 038 100,00 1 129 200,00 1 606 000,00 2 272 400,00
Kapitał własny 454 800,00 654 900,00 681 400,00 1 151 400,00 1 041 900,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 400,00 38 400,00 38 400,00 41 164,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,84 17,06 17,75 27,97 25,31
Zysk (strata) na jedną akcję 3,02 7,51 1,52 0,91 -0,98
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 009 100,00 2 307 000,00 3 185 300,00 3 938 100,00 4 725 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 243 200,00 256 700,00 373 400,00 462 900,00 372 500,00
Zysk (strata) brutto 225 100,00 233 000,00 346 000,00 399 000,00 256 400,00
Zysk (strata) netto 420 400,00 259 400,00 50 700,00 286 900,00 59 300,00
Aktywa razem 1 794 200,00 2 072 000,00 2 400 900,00 3 369 900,00 6 736 000,00
Kapitał własny 952 230,00 1 123 600,00 918 700,00 1 100 500,00 1 020 900,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 38 400,00 38 400,00 38 400,00 41 164,00 41 168,00
Wartość księgowa na jedną akcję 24,80 29,26 23,92 26,74 24,80
Zysk (strata) na jedną akcję 10,95 6,76 1,32 6,97 1,44
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.02.2018 2017 DM BOŚ S.A. 4 193 200 321 700 -
08.02.2018 2019 DM BOŚ S.A. 6 327 800 507 300 -
08.02.2018 2018 DM BOŚ S.A. 5 140 000 410 600 -
02.11.2015 2016 DM BOŚ S.A. 2 945 900 384 300 -
02.11.2015 2017 DM BOŚ S.A. 3 440 200 405 900 -
02.11.2015 2015 DM BOŚ S.A. 2 403 300 298 400 -
10.02.2015 2014 DM BOŚ S.A. 2 010 900 389 600 -
10.02.2015 2016 DM BOŚ S.A. 3 148 100 385 400 -
10.02.2015 2015 DM BOŚ S.A. 2 696 900 284 600 -
20.12.2014 2014 DM BPS 1 975 200 185 300 -