STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BBT (BOOMBIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 860,00 2 910,00 0,00 5 069,00 8 989,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 258,00 676,00 0,00 -592,00 -573,00
Zysk (strata) brutto 8 258,00 677,00 0,00 -624,00 -583,00
Zysk (strata) netto 6 665,00 445,00 0,00 -539,00 -641,00
Aktywa razem 0,00 0,00 45 354,00 50 050,00 68 272,00
Kapitał własny 0,00 0,00 34 297,00 33 758,00 58 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 13 420,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,00 2,86 2,81 4,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,04 0,00 -0,05 -0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 256,00 4 701,00 0,00 8 207,00 14 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 633,00 -72,00 0,00 -688,00 -659,00
Zysk (strata) brutto 10 633,00 -74,00 0,00 -581,00 -701,00
Zysk (strata) netto 8 746,00 -276,00 0,00 -545,00 -870,00
Aktywa razem 0,00 43 616,00 49 752,00 56 739,00 73 293,00
Kapitał własny 0,00 33 120,00 34 781,00 34 647,00 58 069,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 13 420,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 2,76 2,90 2,89 4,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 -0,02 0,00 -0,05 -0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 21 034,00 23 039,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 10 392,00 10 103,00
Zysk (strata) brutto - - - 10 392,00 10 086,00
Zysk (strata) netto - - - 8 369,00 8 117,00
Aktywa razem - - - 21 309,00 45 354,00
Kapitał własny - - - 15 820,00 34 297,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 1,32 2,86
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,70 0,68
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 14 059,00 20 464,00 37 525,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 7 470,00 10 524,00 10 529,00
Zysk (strata) brutto - - 7 470,00 10 524,00 10 410,00
Zysk (strata) netto - - 5 945,00 8 481,00 8 395,00
Aktywa razem - - 11 776,00 20 891,00 49 752,00
Kapitał własny - - 10 009,00 15 408,00 34 781,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,83 1,28 2,90
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,50 0,71 0,70