STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BBT (BOOMBIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 069,00 8 989,00 11 516,00 9 010,00 32 718,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -592,00 -573,00 -423,00 -6 295,00 6 775,00
Zysk (strata) brutto -624,00 -583,00 -392,00 -6 293,00 6 796,00
Zysk (strata) netto -539,00 -641,00 -389,00 -5 208,00 5 479,00
Aktywa razem 50 050,00 68 272,00 70 744,00 63 859,00 82 493,00
Kapitał własny 33 758,00 58 272,00 58 098,00 53 164,00 58 858,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 13 420,00 13 420,00 13 420,00 13 420,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,81 4,34 4,33 3,96 4,39
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,05 -0,03 -0,39 0,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 8 207,00 14 000,00 14 819,00 12 708,00 37 793,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -688,00 -659,00 -1 622,00 -8 003,00 7 809,00
Zysk (strata) brutto -581,00 -701,00 -1 853,00 -8 047,00 7 840,00
Zysk (strata) netto -545,00 -870,00 -1 534,00 -6 925,00 6 369,00
Aktywa razem 56 739,00 73 293,00 76 402,00 66 695,00 86 422,00
Kapitał własny 34 647,00 58 069,00 57 450,00 51 038,00 57 919,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 000,00 13 420,00 13 420,00 13 420,00 13 420,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,89 4,33 4,28 3,80 4,32
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,07 -0,11 0,96 0,48
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 21 034,00 23 039,00 34 584,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 10 392,00 10 103,00 -7 883,00
Zysk (strata) brutto - - 10 392,00 10 086,00 -7 892,00
Zysk (strata) netto - - 8 369,00 8 117,00 -6 777,00
Aktywa razem - - 21 309,00 45 354,00 63 859,00
Kapitał własny - - 15 820,00 34 297,00 53 164,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 12 000,00 12 000,00 13 420,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,32 2,86 3,96
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,70 0,68 -0,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 14 059,00 20 464,00 37 525,00 49 734,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 7 470,00 10 524,00 10 529,00 -10 972,00
Zysk (strata) brutto - 7 470,00 10 524,00 10 410,00 -11 182,00
Zysk (strata) netto - 5 945,00 8 481,00 8 395,00 -9 874,00
Aktywa razem - 11 776,00 20 891,00 49 752,00 66 695,00
Kapitał własny - 10 009,00 15 408,00 34 781,00 51 038,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 12 000,00 12 000,00 12 000,00 13 420,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,83 1,28 2,90 3,80
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,50 0,71 0,70 0,74