STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RDS (REDDEV)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 113,00 969,00 461,00 61,00 44,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 51,00 115,00 237,00 -64,00 -25,00
Zysk (strata) brutto 53,00 95,00 238,00 -63,00 -24,00
Zysk (strata) netto 53,00 88,00 238,00 -63,00 -17,00
Aktywa razem 798,00 1 427,00 1 593,00 1 462,00 1 408,00
Kapitał własny 770,00 858,00 1 493,00 1 412,00 1 394,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 002,33 5 002,33 5 002,33 5 599,87 5 599,87
Wartość księgowa na jedną akcję 0,15 0,17 0,30 0,25 0,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,02 0,05 -0,01 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 10,00 1 082,00 758,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -174,00 91,00 -262,00
Zysk (strata) brutto - - -174,00 82,00 -259,00
Zysk (strata) netto - - -174,00 74,00 -252,00
Aktywa razem - - 755,00 1 427,00 1 408,00
Kapitał własny - - 730,00 858,00 1 394,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 5 002,33 5 002,33 5 599,87
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,15 0,17 0,25
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,04 0,02 -0,05