STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FMG


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 297,00 1 563,00 128,00 162,00 163,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -92,00 166,00 -80,00 -4 700,00 -34,00
Zysk (strata) brutto 2,00 291,00 -89,00 -4 841,00 -14,00
Zysk (strata) netto 105,00 83,00 119,00 -4 841,00 -14,00
Aktywa razem 36 556,00 40 854,00 33 309,00 24 936,00 25 360,00
Kapitał własny 12 944,00 13 070,00 13 189,00 8 348,00 8 334,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 163,81 163,81 163,81 163,81 163,81
Wartość księgowa na jedną akcję 79,02 79,79 80,51 50,96 50,88
Zysk (strata) na jedną akcję 0,64 0,51 0,73 -29,55 -0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 24 979,00 17 024,00 385,00 1 112,00 -11,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 643,00 5 163,00 -425,00 579,00 -1 754,00
Zysk (strata) brutto 1 206,00 -15 442,00 -9 540,00 -4 243,00 14 125,00
Zysk (strata) netto 941,00 -15 563,00 -9 062,00 -4 243,00 11 878,00
Aktywa razem 101 031,00 99 105,00 45 843,00 40 654,00 31 854,00
Kapitał własny 40 275,00 43 733,00 37 099,00 31 193,00 23 216,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 163,81 163,81 163,81 163,81 163,81
Wartość księgowa na jedną akcję 245,86 266,97 226,47 190,42 141,72
Zysk (strata) na jedną akcję 5,74 -95,00 -55,32 -25,90 72,51
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 234,00 745,00 1 991,00 1 122,00 18 493,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -865,00 -322,00 -10 733,00 -391,00 -578,00
Zysk (strata) brutto 3 237,00 -11 854,00 -17 425,00 411,00 -24,00
Zysk (strata) netto 3 237,00 -11 868,00 -17 662,00 446,00 -24,00
Aktywa razem 45 926,00 38 551,00 21 221,00 39 756,00 40 854,00
Kapitał własny 42 233,00 30 434,00 12 703,00 13 099,00 13 070,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 163,81 163,81 163,81 163,81 163,81
Wartość księgowa na jedną akcję 257,81 185,78 77,55 79,96 79,79
Zysk (strata) na jedną akcję 19,76 -72,45 -107,82 2,72 -0,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 210 716,00 209 208,00 250 390,00 7,00 1 802,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 427,00 8 808,00 11 771,00 -31 094,00 -1 815,00
Zysk (strata) brutto 5 645,00 9 014,00 12 208,00 -27 737,00 -13 738,00
Zysk (strata) netto 5 238,00 7 647,00 10 098,00 -24 119,00 -16 990,00
Aktywa razem 102 004,00 134 802,00 154 769,00 101 031,00 31 854,00
Kapitał własny 41 892,00 50 066,00 64 325,00 40 275,00 23 216,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 152,33 152,33 163,81 163,81 163,81
Wartość księgowa na jedną akcję 275,01 328,66 392,67 245,86 141,72
Zysk (strata) na jedną akcję 34,39 50,20 61,64 -147,23 -103,72