STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRC (CARPATHIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -104,00 -113,00 -122,00 -156,00 -113,00
Zysk (strata) brutto 120,00 417,00 1 121,00 -710,00 -363,00
Zysk (strata) netto 109,00 313,00 942,00 -448,00 -402,00
Aktywa razem 10 182,00 10 520,00 11 736,00 10 807,00 10 168,00
Kapitał własny 10 096,00 10 409,00 11 351,00 10 381,00 10 074,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 202,76 4 202,76 4 202,76 4 202,76 4 202,76
Wartość księgowa na jedną akcję 2,40 2,48 2,70 2,47 2,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,07 0,22 -0,11 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46,00 -7,00 -74,00 -329,00 -504,00
Zysk (strata) brutto -121,00 971,00 818,00 457,00 465,00
Zysk (strata) netto -121,00 786,00 675,00 384,00 405,00
Aktywa razem 9 001,00 8 694,00 9 366,00 10 182,00 10 168,00
Kapitał własny 7 945,00 8 650,00 9 325,00 10 096,00 10 074,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 202,76 4 202,76 4 202,76 4 202,76 4 202,76
Wartość księgowa na jedną akcję 1,89 2,06 2,22 2,40 2,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,19 0,16 0,09 0,10