STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUR (EUROCASH)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 378 811,00 3 929 769,00 4 039 222,00 3 851 785,00 3 743 537,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 128,00 52 816,00 48 484,00 107 205,00 588,00
Zysk (strata) brutto -11 693,00 46 384,00 20 686,00 152 500,00 -42 900,00
Zysk (strata) netto -10 524,00 35 030,00 12 164,00 129 629,00 -37 276,00
Aktywa razem 6 399 524,00 6 522 371,00 6 312 816,00 6 600 468,00 6 674 921,00
Kapitał własny 1 043 223,00 939 190,00 960 951,00 1 084 097,00 1 030 088,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję 7,50 6,75 6,91 7,79 7,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,25 0,09 0,93 -0,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 482 937,00 6 438 232,00 6 672 870,00 6 258 202,00 5 919 101,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 694,00 81 410,00 84 319,00 88 486,00 -10 410,00
Zysk (strata) brutto -37 457,00 56 354,00 37 858,00 56 668,00 -65 555,00
Zysk (strata) netto -38 908,00 47 391,00 22 431,00 41 721,00 -60 647,00
Aktywa razem 8 176 961,00 8 249 389,00 7 949 236,00 7 885 007,00 8 054 167,00
Kapitał własny 947 606,00 842 084,00 857 843,00 896 982,00 806 014,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję 6,81 6,05 6,16 6,45 5,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,28 0,34 0,16 0,30 -0,44
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 13 750 716,00 14 225 193,00 13 658 042,00 14 775 941,00 15 199 587,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 197 394,00 133 977,00 -22 010,00 178 662,00 216 633,00
Zysk (strata) brutto 527 892,00 124 010,00 -29 745,00 194 007,00 207 878,00
Zysk (strata) netto 500 681,00 101 614,00 -71 713,00 149 621,00 174 612,00
Aktywa razem 5 016 924,00 5 096 091,00 5 322 939,00 5 354 939,00 6 600 468,00
Kapitał własny 1 187 111,00 1 165 122,00 998 110,00 1 050 867,00 1 084 097,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 138 829,31 139 096,36 139 163,29 139 163,29 139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję 8,55 8,38 7,17 7,55 7,79
Zysk (strata) na jedną akcję 3,61 0,73 -0,52 1,08 1,26
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 20 318 213,00 21 219 900,00 20 849 465,00 22 832 888,00 24 852 241,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 325 082,00 274 282,00 62 994,00 214 375,00 244 522,00
Zysk (strata) brutto 265 638,00 235 919,00 20 313,00 155 551,00 113 423,00
Zysk (strata) netto 212 370,00 179 222,00 -33 312,00 109 644,00 69 862,00
Aktywa razem 4 975 407,00 5 494 996,00 5 979 922,00 6 010 906,00 7 885 007,00
Kapitał własny 1 100 327,00 1 085 650,00 966 333,00 975 038,00 896 982,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 138 829,31 139 096,36 139 163,29 139 163,29 139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję 7,93 7,81 6,94 7,01 6,45
Zysk (strata) na jedną akcję 1,53 1,29 -0,24 0,79 0,50
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.03.2018 2018 Noble Securities 24 002 000 119 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
05.03.2018 2019 Noble Securities 25 307 000 126 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
12.10.2017 2017 Noble Securities 2 345 900 81 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
12.10.2017 2018 Noble Securities 2 461 100 24 200 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
12.10.2017 2019 Noble Securities 25 684 000 277 000 -
14.01.2015 2017 DM BOŚ S.A. 22 346 600 325 600 -
14.01.2015 2014 DM BOŚ S.A. 16 867 600 193 200 -
14.01.2015 2016 DM BOŚ S.A. 2 130 600 279 100 -
14.01.2015 2015 DM BOŚ S.A. 20 252 500 225 200 -
01.10.2011 2010 DI BRE Bank S.A. 7 791 800 128 400 -