STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EUR (EUROCASH)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 352 284,00 3 762 688,00 3 949 983,00 3 710 987,00 3 378 811,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 472,00 71 319,00 63 821,00 34 050,00 8 128,00
Zysk (strata) brutto 1 642,00 69 777,00 51 278,00 71 310,00 -11 693,00
Zysk (strata) netto 269,00 55 035,00 39 042,00 55 275,00 -10 524,00
Aktywa razem 5 516 526,00 5 600 639,00 5 462 667,00 5 354 939,00 6 399 524,00
Kapitał własny 998 452,00 954 410,00 994 732,00 1 050 867,00 1 043 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję 7,18 6,86 7,15 7,55 7,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,40 0,28 0,40 -0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 987 110,00 5 775 375,00 6 256 186,00 5 801 005,00 5 482 937,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 098,00 67 629,00 51 501,00 102 344,00 -9 694,00
Zysk (strata) brutto -17 285,00 59 001,00 37 240,00 76 595,00 -37 457,00
Zysk (strata) netto -15 826,00 36 778,00 36 443,00 52 249,00 -39 388,00
Aktywa razem 6 251 083,00 6 498 175,00 6 349 042,00 6 010 906,00 8 176 961,00
Kapitał własny 949 556,00 881 893,00 924 157,00 975 038,00 947 606,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29 139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję 6,82 6,34 6,64 7,01 6,81
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 0,26 0,26 0,38 -0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 12 115 789,00 13 750 716,00 14 225 193,00 13 658 042,00 14 775 941,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 203 913,00 197 394,00 133 977,00 -22 010,00 178 662,00
Zysk (strata) brutto 246 424,00 527 892,00 124 010,00 -29 745,00 194 007,00
Zysk (strata) netto 244 580,00 500 681,00 101 614,00 -71 713,00 149 621,00
Aktywa razem 5 180 047,00 5 016 924,00 5 096 091,00 5 322 939,00 5 354 939,00
Kapitał własny 785 774,00 1 187 111,00 1 165 122,00 998 110,00 1 050 867,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 138 578,39 138 829,31 139 096,36 139 163,29 139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję 5,67 8,55 8,38 7,17 7,55
Zysk (strata) na jedną akcję 1,77 3,61 0,73 -0,52 1,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 16 963 845,00 20 318 213,00 21 219 900,00 20 849 465,00 22 832 888,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 287 172,00 325 082,00 274 282,00 62 994,00 214 375,00
Zysk (strata) brutto 218 814,00 265 638,00 235 919,00 20 313,00 155 551,00
Zysk (strata) netto 180 538,00 212 370,00 179 222,00 -33 312,00 109 644,00
Aktywa razem 5 385 515,00 4 975 407,00 5 494 996,00 5 979 922,00 6 010 906,00
Kapitał własny 996 232,00 1 100 327,00 1 085 650,00 966 333,00 975 038,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 138 578,39 138 829,31 139 096,36 139 163,29 139 163,29
Wartość księgowa na jedną akcję 7,19 7,93 7,81 6,94 7,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,30 1,53 1,29 -0,24 0,79
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.03.2018 2018 Noble Securities 24 002 000 119 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
05.03.2018 2019 Noble Securities 25 307 000 126 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
12.10.2017 2017 Noble Securities 2 345 900 81 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
12.10.2017 2018 Noble Securities 2 461 100 24 200 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
12.10.2017 2019 Noble Securities 25 684 000 277 000 -
14.01.2015 2017 DM BOŚ S.A. 22 346 600 325 600 -
14.01.2015 2014 DM BOŚ S.A. 16 867 600 193 200 -
14.01.2015 2016 DM BOŚ S.A. 2 130 600 279 100 -
14.01.2015 2015 DM BOŚ S.A. 20 252 500 225 200 -
01.10.2011 2010 DI BRE Bank S.A. 7 791 800 128 400 -