STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JSW


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 305 800,00 3 030 600,00 2 762 400,00 2 170 000,00 2 422 200,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 371 600,00 185 300,00 200 300,00 -228 900,00 -194 800,00
Zysk (strata) brutto 365 200,00 168 900,00 161 900,00 -263 700,00 -218 800,00
Zysk (strata) netto 297 900,00 135 300,00 111 900,00 -214 700,00 -179 200,00
Aktywa razem 14 069 400,00 14 211 100,00 13 677 500,00 13 997 300,00 14 234 300,00
Kapitał własny 8 081 300,00 8 226 400,00 8 127 700,00 7 876 800,00 7 647 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję 68,83 70,07 69,22 67,09 65,13
Zysk (strata) na jedną akcję 2,54 1,15 0,95 -1,83 -1,53
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 488 100,00 2 208 800,00 2 164 500,00 1 810 400,00 1 966 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 507 600,00 188 200,00 260 500,00 -50 700,00 -233 800,00
Zysk (strata) brutto 504 700,00 175 300,00 224 500,00 -76 500,00 -254 200,00
Zysk (strata) netto 402 900,00 133 300,00 152 900,00 -60 200,00 -211 900,00
Aktywa razem 14 079 500,00 14 345 300,00 14 298 400,00 14 926 400,00 14 693 100,00
Kapitał własny 8 480 500,00 8 623 600,00 8 569 000,00 8 463 200,00 8 200 600,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję 72,23 73,45 72,98 72,08 69,85
Zysk (strata) na jedną akcję 3,43 1,14 1,30 -0,51 -1,81
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 8 410 400,00 8 476 300,00 11 631 800,00 12 773 600,00 11 268 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 285 000,00 640 700,00 2 969 500,00 1 825 800,00 528 300,00
Zysk (strata) brutto -3 439 000,00 423 700,00 2 986 300,00 1 767 000,00 432 300,00
Zysk (strata) netto -2 786 700,00 372 000,00 2 422 100,00 1 418 600,00 330 400,00
Aktywa razem 10 953 800,00 11 560 800,00 11 923 000,00 13 604 400,00 13 997 300,00
Kapitał własny 3 591 100,00 3 974 000,00 6 408 500,00 7 786 800,00 7 876 800,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję 30,59 33,85 54,58 66,32 67,09
Zysk (strata) na jedną akcję -23,73 3,17 20,63 12,08 2,81
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 6 934 900,00 6 731 300,00 8 877 200,00 9 809 500,00 8 671 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 896 000,00 226 600,00 3 116 500,00 2 254 100,00 905 600,00
Zysk (strata) brutto -4 045 300,00 19 600,00 3 123 600,00 2 192 500,00 828 000,00
Zysk (strata) netto -3 265 500,00 6 700,00 2 538 900,00 1 737 100,00 628 900,00
Aktywa razem 11 812 200,00 11 519 600,00 12 090 200,00 13 762 600,00 14 926 400,00
Kapitał własny 3 835 100,00 4 002 500,00 6 389 100,00 8 081 400,00 8 463 200,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję 32,66 34,09 54,42 68,83 72,08
Zysk (strata) na jedną akcję -27,81 0,06 21,62 14,80 5,36
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.08.2012 2013 DM IDM SA 7 744 900 608 500 -
03.08.2012 2014 DM IDM SA 7 834 900 626 700 -
03.08.2012 2012 DM IDM SA 8 662 100 1 336 800 -
21.05.2012 2014 DM Millennium 9 459 500 1 306 400 -
21.05.2012 2013 DM Millennium 9 338 900 1 339 700 -
21.05.2012 2012 DM Millennium 9 191 300 1 390 900 -
10.08.2011 2012 Noble Securities 10 546 000 2 864 000 -
10.08.2011 2013 Noble Securities 9 813 000 2 131 000 -
10.08.2011 2011 Noble Securities 10 149 000 2 571 000 -
01.08.2011 2010 Noble Securities 8 060 000 1 578 000 -