STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JSW


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 076 700,00 2 990 900,00 3 337 900,00 3 305 800,00 3 030 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 267 700,00 284 100,00 279 000,00 371 600,00 185 300,00
Zysk (strata) brutto 235 700,00 272 100,00 274 100,00 365 200,00 168 900,00
Zysk (strata) netto 185 900,00 217 400,00 220 300,00 297 900,00 135 300,00
Aktywa razem 13 475 000,00 13 877 500,00 13 604 400,00 14 069 400,00 14 211 100,00
Kapitał własny 7 374 700,00 7 610 700,00 7 786 800,00 8 081 300,00 8 226 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję 62,81 64,82 66,32 68,83 70,07
Zysk (strata) na jedną akcję 1,58 1,85 1,88 2,54 1,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 422 900,00 2 352 900,00 2 523 100,00 2 488 100,00 2 208 800,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 446 000,00 456 700,00 399 500,00 507 600,00 188 200,00
Zysk (strata) brutto 411 400,00 443 800,00 396 900,00 504 700,00 175 300,00
Zysk (strata) netto 324 100,00 347 000,00 312 100,00 402 900,00 133 300,00
Aktywa razem 13 580 800,00 14 074 700,00 13 762 600,00 14 079 500,00 14 345 300,00
Kapitał własny 7 450 800,00 7 816 700,00 8 081 400,00 8 480 500,00 8 623 600,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję 63,46 66,58 68,83 72,23 73,45
Zysk (strata) na jedną akcję 2,76 2,96 2,66 3,43 1,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 8 207 700,00 8 410 400,00 8 476 300,00 11 631 800,00 12 773 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -806 700,00 -3 285 000,00 640 700,00 2 969 500,00 1 825 800,00
Zysk (strata) brutto -908 900,00 -3 439 000,00 423 700,00 2 986 300,00 1 767 000,00
Zysk (strata) netto -684 300,00 -2 786 700,00 372 000,00 2 422 100,00 1 418 600,00
Aktywa razem 14 108 300,00 10 953 800,00 11 560 800,00 11 923 000,00 13 604 400,00
Kapitał własny 6 393 300,00 3 591 100,00 3 974 000,00 6 408 500,00 7 786 800,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję 54,45 30,59 33,85 54,58 66,32
Zysk (strata) na jedną akcję -5,83 -23,73 3,17 20,63 12,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 814 900,00 6 934 900,00 6 731 300,00 8 877 200,00 9 809 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -774 800,00 -3 896 000,00 226 600,00 3 116 500,00 2 254 100,00
Zysk (strata) brutto -882 200,00 -4 045 300,00 19 600,00 3 123 600,00 2 192 500,00
Zysk (strata) netto -659 100,00 -3 265 500,00 6 700,00 2 538 900,00 1 737 100,00
Aktywa razem 15 369 300,00 11 812 200,00 11 519 600,00 12 090 200,00 13 762 600,00
Kapitał własny 7 112 300,00 3 835 100,00 4 002 500,00 6 389 100,00 8 081 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60 117 411,60
Wartość księgowa na jedną akcję 60,58 32,66 34,09 54,42 68,83
Zysk (strata) na jedną akcję -5,61 -27,81 0,06 21,62 14,80
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
03.08.2012 2013 DM IDM SA 7 744 900 608 500 -
03.08.2012 2014 DM IDM SA 7 834 900 626 700 -
03.08.2012 2012 DM IDM SA 8 662 100 1 336 800 -
21.05.2012 2014 DM Millennium 9 459 500 1 306 400 -
21.05.2012 2013 DM Millennium 9 338 900 1 339 700 -
21.05.2012 2012 DM Millennium 9 191 300 1 390 900 -
10.08.2011 2012 Noble Securities 10 546 000 2 864 000 -
10.08.2011 2013 Noble Securities 9 813 000 2 131 000 -
10.08.2011 2011 Noble Securities 10 149 000 2 571 000 -
01.08.2011 2010 Noble Securities 8 060 000 1 578 000 -