STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE (ENELMED)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 101 293,00 102 436,00 104 097,00 109 692,00 107 569,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 040,00 -373,00 2 262,00 5 681,00 -148,00
Zysk (strata) brutto -3 399,00 -897,00 -4 823,00 7 683,00 -12 843,00
Zysk (strata) netto -3 345,00 -958,00 -4 060,00 5 491,00 -10 035,00
Aktywa razem 453 421,00 455 807,00 439 109,00 445 116,00 436 807,00
Kapitał własny 104 691,00 103 733,00 99 673,00 105 164,00 95 129,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90
Wartość księgowa na jedną akcję 4,44 4,40 4,23 4,46 4,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 -0,04 -0,17 0,23 -0,43
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 101 355,00 102 436,00 104 153,00 109 748,00 107 669,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -885,00 -222,00 1 942,00 3 279,00 -660,00
Zysk (strata) brutto -3 320,00 -892,00 -4 552,00 7 747,00 -12 390,00
Zysk (strata) netto -3 258,00 -952,00 -3 612,00 5 354,00 -9 066,00
Aktywa razem 420 498,00 420 473,00 407 331,00 414 449,00 406 623,00
Kapitał własny 101 480,00 100 466,00 96 869,00 102 308,00 93 085,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90
Wartość księgowa na jedną akcję 4,31 4,26 4,11 4,34 3,95
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 -0,04 -0,15 0,23 -0,39
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 234 651,00 271 628,00 319 782,00 369 038,00 417 518,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 196,00 6 832,00 173,00 2 996,00 6 530,00
Zysk (strata) brutto 2 238,00 5 612,00 -1 144,00 1 130,00 -1 436,00
Zysk (strata) netto 1 523,00 4 367,00 -1 133,00 496,00 -2 872,00
Aktywa razem 179 768,00 193 278,00 201 536,00 223 327,00 445 116,00
Kapitał własny 107 061,00 111 429,00 110 296,00 108 036,00 105 164,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90
Wartość księgowa na jedną akcję 4,54 4,73 4,68 4,58 4,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,19 -0,05 0,02 -0,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 234 659,00 273 702,00 323 728,00 371 712,00 417 691,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 878,00 4 359,00 -1 900,00 1 589,00 4 113,00
Zysk (strata) brutto 1 287,00 3 167,00 -3 509,00 32,00 -1 017,00
Zysk (strata) netto 557,00 1 833,00 -3 306,00 -735,00 -2 468,00
Aktywa razem 187 798,00 196 369,00 208 295,00 217 444,00 414 449,00
Kapitał własny 107 374,00 108 910,00 105 996,00 104 720,00 102 308,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90
Wartość księgowa na jedną akcję 4,56 4,62 4,50 4,44 4,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,08 -0,14 -0,03 -0,11
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.02.2016 2015 DM BOŚ S.A. 234 700 200 -
18.02.2016 2017 DM BOŚ S.A. 305 900 5 400 -
18.02.2016 2016 DM BOŚ S.A. 270 000 2 900 -
21.03.2013 2013 DM IDM SA 204 200 -100 -
21.03.2013 2014 DM IDM SA 232 900 2 500 -
21.03.2013 2012 DM IDM SA 180 800 -8 800 -
21.03.2013 2015 DM BZ WBK 257 900 6 800 -