STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE (ENELMED)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 90 494,00 91 310,00 97 776,00 101 293,00 102 436,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 082,00 2 587,00 1 470,00 -1 040,00 -373,00
Zysk (strata) brutto -2 513,00 2 278,00 768,00 -3 399,00 -897,00
Zysk (strata) netto -2 223,00 1 862,00 435,00 -3 345,00 -958,00
Aktywa razem 201 072,00 207 521,00 223 327,00 453 421,00 455 807,00
Kapitał własny 108 495,00 107 601,00 108 036,00 104 691,00 103 733,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90
Wartość księgowa na jedną akcję 4,60 4,57 4,58 4,44 4,40
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,08 0,02 -0,14 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 91 905,00 91 420,00 97 756,00 101 355,00 102 436,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 117,00 3 188,00 1 724,00 -886,00 -221,00
Zysk (strata) brutto -3 598,00 3 231,00 1 080,00 -3 320,00 -892,00
Zysk (strata) netto -3 356,00 2 819,00 686,00 -3 258,00 -952,00
Aktywa razem 202 093,00 206 691,00 217 444,00 420 498,00 420 473,00
Kapitał własny 101 739,00 104 222,00 104 720,00 101 480,00 100 466,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90
Wartość księgowa na jedną akcję 4,32 4,42 4,44 4,31 4,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 0,12 0,03 -0,14 -0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 209 773,00 234 651,00 271 628,00 319 782,00 369 038,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38 596,00 3 196,00 6 832,00 173,00 2 996,00
Zysk (strata) brutto 41 419,00 2 238,00 5 612,00 -1 144,00 1 130,00
Zysk (strata) netto 41 449,00 1 523,00 4 367,00 -1 133,00 496,00
Aktywa razem 167 683,00 179 768,00 193 278,00 201 536,00 223 327,00
Kapitał własny 107 895,00 107 061,00 111 429,00 110 296,00 108 036,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90
Wartość księgowa na jedną akcję 4,58 4,54 4,73 4,68 4,58
Zysk (strata) na jedną akcję 1,76 0,07 0,19 -0,05 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 213 675,00 234 659,00 273 702,00 323 728,00 371 712,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 840,00 878,00 4 359,00 -1 900,00 1 588,00
Zysk (strata) brutto 41 539,00 1 287,00 3 167,00 -3 509,00 31,00
Zysk (strata) netto 41 544,00 557,00 1 833,00 -3 306,00 -736,00
Aktywa razem 170 076,00 187 798,00 196 369,00 208 295,00 217 444,00
Kapitał własny 109 386,00 107 374,00 108 910,00 105 996,00 104 720,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90 23 566,90
Wartość księgowa na jedną akcję 4,64 4,56 4,62 4,50 4,44
Zysk (strata) na jedną akcję 1,76 0,02 0,08 -0,14 -0,03
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.02.2016 2015 DM BOŚ S.A. 234 700 200 -
18.02.2016 2017 DM BOŚ S.A. 305 900 5 400 -
18.02.2016 2016 DM BOŚ S.A. 270 000 2 900 -
21.03.2013 2013 DM IDM SA 204 200 -100 -
21.03.2013 2014 DM IDM SA 232 900 2 500 -
21.03.2013 2012 DM IDM SA 180 800 -8 800 -
21.03.2013 2015 DM BZ WBK 257 900 6 800 -