STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INF (INTERFERI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 10 414,00 11 692,00 15 372,00 8 823,00 7 570,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44,00 986,00 4 661,00 -1 839,00 -3 314,00
Zysk (strata) brutto -165,00 807,00 4 342,00 -1 955,00 -3 718,00
Zysk (strata) netto -157,00 491,00 3 741,00 -1 637,00 -3 694,00
Aktywa razem 149 971,00 149 216,00 153 479,00 153 318,00 153 951,00
Kapitał własny 127 750,00 128 241,00 131 983,00 130 233,00 126 539,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję 8,77 8,81 9,06 8,94 8,69
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,03 0,26 -0,11 -0,25
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 10 414,00 11 692,00 15 372,00 8 823,00 7 570,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44,00 986,00 3 312,00 -1 839,00 -3 314,00
Zysk (strata) brutto -261,00 1 346,00 4 102,00 -1 890,00 -4 479,00
Zysk (strata) netto -253,00 1 030,00 3 501,00 -1 572,00 -4 455,00
Aktywa razem 151 880,00 151 664,00 155 688,00 155 591,00 155 463,00
Kapitał własny 129 659,00 130 689,00 134 192,00 132 506,00 128 051,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję 8,90 8,97 9,21 9,10 8,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,07 0,24 -0,11 -0,31
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 45 035,00 47 626,00 49 178,00 45 829,00 46 301,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 036,00 6 185,00 9 922,00 3 952,00 3 852,00
Zysk (strata) brutto 5 758,00 5 273,00 9 836,00 3 249,00 3 029,00
Zysk (strata) netto 4 932,00 4 641,00 7 955,00 2 914,00 2 439,00
Aktywa razem 133 140,00 136 553,00 143 709,00 142 943,00 153 318,00
Kapitał własny 112 817,00 117 156,00 125 104,00 127 907,00 130 233,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,75 8,04 8,59 8,78 8,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,34 0,32 0,55 0,20 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 45 035,00 47 626,00 49 178,00 45 829,00 46 301,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 429,00 3 854,00 7 987,00 2 175,00 2 503,00
Zysk (strata) brutto 6 495,00 4 877,00 10 122,00 3 138,00 3 298,00
Zysk (strata) netto 5 669,00 4 245,00 8 241,00 2 803,00 2 708,00
Aktywa razem 135 474,00 138 489,00 145 932,00 144 948,00 155 591,00
Kapitał własny 115 151,00 119 093,00 127 327,00 129 912,00 132 506,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,91 8,18 8,74 8,92 9,10
Zysk (strata) na jedną akcję 0,39 0,29 0,57 0,19 0,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.01.2007 2008 DM PKO BP 59 660 7 600 -
29.01.2007 2007 DM PKO BP 51 070 5 910 -