STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INF (INTERFERI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 817,00 14 835,00 9 120,00 10 414,00 11 692,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 074,00 4 464,00 -1 377,00 44,00 986,00
Zysk (strata) brutto 742,00 4 441,00 -1 548,00 -165,00 807,00
Zysk (strata) netto 591,00 3 920,00 -1 273,00 -157,00 491,00
Aktywa razem 141 729,00 144 672,00 142 943,00 149 971,00 149 216,00
Kapitał własny 125 426,00 129 346,00 127 907,00 127 750,00 128 241,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję 8,61 8,88 8,78 8,77 8,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,27 -0,09 -0,01 0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 11 817,00 14 835,00 9 120,00 10 414,00 11 692,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 074,00 2 688,00 -1 378,00 44,00 986,00
Zysk (strata) brutto 914,00 2 888,00 -1 575,00 -261,00 1 346,00
Zysk (strata) netto 764,00 2 367,00 -1 300,00 -253,00 1 030,00
Aktywa razem 144 230,00 146 704,00 144 948,00 151 880,00 151 664,00
Kapitał własny 127 927,00 131 378,00 129 912,00 129 659,00 130 689,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję 8,78 9,02 8,92 8,90 8,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,16 -0,09 -0,02 0,07
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 40 800,00 45 035,00 47 626,00 49 178,00 45 829,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 602,00 6 036,00 6 185,00 9 922,00 3 952,00
Zysk (strata) brutto 1 754,00 5 758,00 5 273,00 9 836,00 3 249,00
Zysk (strata) netto 1 283,00 4 932,00 4 641,00 7 955,00 2 914,00
Aktywa razem 131 268,00 133 140,00 136 553,00 143 709,00 142 943,00
Kapitał własny 107 903,00 112 817,00 117 156,00 125 104,00 127 907,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,41 7,75 8,04 8,59 8,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,34 0,32 0,55 0,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 40 800,00 45 035,00 47 626,00 49 178,00 45 829,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 231,00 4 429,00 3 854,00 7 987,00 2 175,00
Zysk (strata) brutto 1 383,00 6 495,00 4 877,00 10 122,00 3 138,00
Zysk (strata) netto 2 509,00 5 669,00 4 245,00 8 241,00 2 803,00
Aktywa razem 132 865,00 135 474,00 138 489,00 145 932,00 144 948,00
Kapitał własny 109 500,00 115 151,00 119 093,00 127 327,00 129 912,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20 14 564,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,52 7,91 8,18 8,74 8,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,39 0,29 0,57 0,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.01.2007 2008 DM PKO BP 59 660 7 600 -
29.01.2007 2007 DM PKO BP 51 070 5 910 -