STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RHD (REINHOLD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 407,00 21,00 -25,00 38,00 25,00
Zysk (strata) brutto -824,00 -9,00 -46,00 -77,00 2,00
Zysk (strata) netto -824,00 -9,00 -46,00 -77,00 2,00
Aktywa razem 2 165,00 1 505,00 1 410,00 1 521,00 916,00
Kapitał własny -1 090,00 -1 099,00 -1 145,00 -1 240,00 -1 239,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 143 524,72 143 524,72 143 524,72 143 524,72 143 524,72
Wartość księgowa na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,00 0,00 -0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 -39,00 194,00 37,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 -125,00 -307,00 -141,00 -395,00
Zysk (strata) brutto 0,00 -410,00 -402,00 -428,00 -607,00
Zysk (strata) netto 0,00 -1 474,00 -402,00 -449,00 -608,00
Aktywa razem 1 918,00 3 803,00 4 099,00 4 591,00 4 545,00
Kapitał własny -747,00 -2 248,00 -2 731,00 -2 666,00 -3 247,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 926,72 109 926,72 109 926,72 109 926,72 109 926,72
Wartość księgowa na jedną akcję -0,01 -0,02 -0,03 -0,02 -0,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 -0,00 -0,00 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 835,00 570,00 -1 266,00 -1 514,00 47,00
Zysk (strata) brutto -7 197,00 2 121,00 -1 358,00 -1 172,00 -148,00
Zysk (strata) netto -7 197,00 2 121,00 -2 422,00 -1 193,00 -148,00
Aktywa razem 55,00 45,00 2 280,00 2 165,00 916,00
Kapitał własny -3 419,00 -1 299,00 -2 060,00 -1 090,00 -1 239,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 109 926,72 109 926,72 109 926,72 143 524,72 143 524,72
Wartość księgowa na jedną akcję -0,03 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 0,02 -0,02 -0,01 -0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013 2014 2017
Przychody netto ze sprzedaży 1 091,00 1 176,00 0,00 961,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 933,00 -4 250,00 111,00 6 230,00 -1 365,00
Zysk (strata) brutto -7 135,00 -10 669,00 -153,00 10 150,00 -1 518,00
Zysk (strata) netto -7 135,00 -10 669,00 -153,00 9 777,00 -2 582,00
Aktywa razem 18 580,00 16 970,00 104,00 22 166,00 3 803,00
Kapitał własny -4 691,00 -15 098,00 -13 064,00 7 976,00 -2 248,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 000,00 7 000,00 7 000,00 94 500,00 109 926,72
Wartość księgowa na jedną akcję -0,67 -2,16 -1,87 0,08 -0,02
Zysk (strata) na jedną akcję -1,02 -1,52 -0,02 0,10 -0,02