STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SLZ (SLEEPZAG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'07 IVQ'08 IVQ'09 IVQ'10 IVQ'11
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 25 532,00 24 275,00 15 443,00 14 960,00 18 970,00
Kapitał własny 21 917,00 20 781,00 12 722,00 13 355,00 17 136,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 18 819,25
Wartość księgowa na jedną akcję 1,25 1,19 0,73 0,76 0,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IIQ'16 IVQ'16 IIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 2 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -830,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -881,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto -2 589,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 26 001,00 25 975,00 15 324,00 10 706,00 8 664,00
Kapitał własny 16 860,00 14 640,00 7 246,00 7 060,00 6 096,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 701,17 20 701,17 20 701,17 7 590,39 89 939,39
Wartość księgowa na jedną akcję 0,81 0,71 0,35 0,93 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2007 2008 2009 2010 2011
Przychody netto ze sprzedaży 11 135,00 2 419,00 1 378,00 1 144,00 6 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 630,00 1 611,00 -1 730,00 1 536,00 1 777,00
Zysk (strata) brutto 2 286,00 615,00 -8 058,00 634,00 1 934,00
Zysk (strata) netto 2 285,00 1 149,00 -6 910,00 -6 277,00 -4 343,00
Aktywa razem 25 532,00 24 275,00 15 443,00 14 960,00 18 970,00
Kapitał własny 21 917,00 20 781,00 12 722,00 13 355,00 17 136,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 17 500,00 17 500,00 17 500,00 17 500,00 18 819,25
Wartość księgowa na jedną akcję 1,25 1,19 0,73 0,76 0,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,07 -0,40 -0,36 -0,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży 1 034,00 91,00 4 754,00 14 433,00 11 408,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 139,00 -420,00 -1 859,00 -2 017,00 -3 972,00
Zysk (strata) brutto 1 321,00 -290,00 -1 986,00 -2 380,00 -4 134,00
Zysk (strata) netto 1 321,00 -290,00 -2 806,00 -9 556,00 -4 180,00
Aktywa razem 19 077,00 21 065,00 26 001,00 15 324,00 8 664,00
Kapitał własny 18 329,00 19 856,00 16 860,00 7 246,00 6 096,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 18 819,25 20 701,17 20 701,17 20 701,17 89 939,39
Wartość księgowa na jedną akcję 0,97 0,96 0,81 0,35 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 -0,01 -0,14 -0,46 -0,05
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
30.01.2005 2003 CDM Pekao S.A. 3 591 000 -2 352 -
30.01.2005 2001 CDM Pekao S.A. 7 510 400 -44 558 -
30.01.2005 2002 CDM Pekao S.A. 5 924 300 -20 203 -