STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AMB (AMBRA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 44 666,00 26 190,00 33 664,00 52 688,00 27 292,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 731,00 1 349,00 2 102,00 5 589,00 -146,00
Zysk (strata) brutto 1 346,00 2 065,00 7 150,00 8 515,00 -709,00
Zysk (strata) netto 1 555,00 2 200,00 6 592,00 7 528,00 -573,00
Aktywa razem 286 286,00 283 577,00 303 273,00 298 069,00 295 011,00
Kapitał własny 237 632,00 239 832,00 246 424,00 236 307,00 235 734,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64
Wartość księgowa na jedną akcję 9,43 9,52 9,78 9,38 9,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,09 0,26 0,30 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 99 393,00 126 014,00 125 194,00 240 354,00 106 869,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 623,00 2 859,00 8 363,00 47 710,00 -1 236,00
Zysk (strata) brutto 1 264,00 2 491,00 7 458,00 47 157,00 -3 277,00
Zysk (strata) netto -224,00 1 612,00 3 682,00 30 659,00 -2 515,00
Aktywa razem 457 556,00 488 214,00 549 774,00 667 917,00 555 509,00
Kapitał własny 277 464,00 278 965,00 283 837,00 295 295,00 295 422,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64
Wartość księgowa na jedną akcję 11,01 11,07 11,26 11,72 11,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,06 0,15 1,22 -0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 240 102,00 241 501,00 252 371,00 275 574,00 254 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 986,00 11 262,00 18 496,00 25 534,00 23 986,00
Zysk (strata) brutto 16 054,00 16 094,00 25 198,00 32 763,00 34 144,00
Zysk (strata) netto 13 743,00 14 048,00 21 182,00 24 114,00 28 091,00
Aktywa razem 291 732,00 285 022,00 278 799,00 298 424,00 283 577,00
Kapitał własny 210 372,00 211 817,00 219 891,00 228 881,00 239 832,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64
Wartość księgowa na jedną akcję 8,35 8,40 8,72 9,08 9,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,56 0,84 0,96 1,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 396 913,00 422 239,00 460 485,00 499 974,00 552 416,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 184,00 33 985,00 42 039,00 57 032,00 55 624,00
Zysk (strata) brutto 31 717,00 31 353,00 41 161,00 55 880,00 54 352,00
Zysk (strata) netto 19 017,00 17 869,00 23 073,00 32 239,00 32 919,00
Aktywa razem 395 320,00 411 759,00 412 443,00 450 609,00 488 214,00
Kapitał własny 232 616,00 240 295,00 247 980,00 264 883,00 278 965,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64 25 206,64
Wartość księgowa na jedną akcję 9,23 9,53 9,84 10,51 11,07
Zysk (strata) na jedną akcję 0,75 0,71 0,92 1,28 1,31
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.05.2011 2012 DM Millennium 460 800 25 500 -
16.05.2011 2011 DM Millennium 437 000 23 700 -
01.06.2010 2010 BM BPH 515 301 18 121 -
01.06.2010 2009 BM BPH 500 292 14 372 -
01.06.2010 2011 BM BPH 538 489 20 176 -
05.02.2007 2007 BM BPH 502 800 25 500 -
05.02.2007 2008 BM BPH 536 400 27 100 -
28.04.2006 2006 BM BPH 435 900 21 800 -