STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LWB (BOGDANKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 456 555,00 479 809,00 420 635,00 539 690,00 556 190,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 48 370,00 14 449,00 -31 192,00 123 916,00 112 168,00
Zysk (strata) brutto 51 113,00 13 225,00 -28 357,00 127 958,00 110 879,00
Zysk (strata) netto 43 550,00 9 676,00 -22 532,00 106 942,00 87 837,00
Aktywa razem 4 110 720,00 4 055 703,00 3 893 715,00 3 961 066,00 4 072 482,00
Kapitał własny 2 944 340,00 2 954 016,00 2 930 989,00 3 037 931,00 3 099 625,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję 86,56 86,85 86,17 89,32 91,13
Zysk (strata) na jedną akcję 1,28 0,28 -0,66 3,14 2,58
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 457 255,00 479 685,00 421 034,00 540 787,00 557 549,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 529,00 14 575,00 -30 586,00 127 966,00 113 841,00
Zysk (strata) brutto 51 121,00 13 217,00 -27 947,00 131 804,00 111 273,00
Zysk (strata) netto 43 173,00 9 744,00 -22 251,00 109 781,00 87 949,00
Aktywa razem 4 153 345,00 4 095 361,00 3 933 351,00 4 004 905,00 4 119 940,00
Kapitał własny 2 952 918,00 2 962 662,00 2 939 939,00 3 049 720,00 3 111 526,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję 86,82 87,10 86,43 89,66 91,48
Zysk (strata) na jedną akcję 1,27 0,29 -0,65 3,23 2,59
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 010 499,00 1 883 118,00 1 781 776,00 1 777 273,00 1 754 896,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 358 639,00 -328 502,00 225 809,00 840 908,00 57 218,00
Zysk (strata) brutto 345 164,00 -342 273,00 215 195,00 832 804,00 61 726,00
Zysk (strata) netto 272 942,00 -278 029,00 175 896,00 673 281,00 51 597,00
Aktywa razem 4 322 983,00 3 594 729,00 3 748 429,00 4 116 044,00 3 893 715,00
Kapitał własny 2 505 468,00 2 105 890,00 2 269 666,00 2 884 627,00 2 930 989,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję 73,66 61,91 66,73 84,81 86,17
Zysk (strata) na jedną akcję 8,02 -8,17 5,17 19,79 1,52
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 013 568,00 1 885 371,00 1 786 265,00 1 780 321,00 1 756 671,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 362 315,00 -326 221,00 237 007,00 847 270,00 62 027,00
Zysk (strata) brutto 345 854,00 -343 049,00 223 645,00 828 761,00 64 920,00
Zysk (strata) netto 272 845,00 -279 843,00 181 536,00 667 613,00 53 626,00
Aktywa razem 4 364 415,00 3 644 024,00 3 800 289,00 4 158 872,00 3 933 351,00
Kapitał własny 2 514 338,00 2 112 919,00 2 282 258,00 2 891 525,00 2 939 939,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję 73,92 62,12 67,10 85,01 86,43
Zysk (strata) na jedną akcję 8,02 -8,23 5,34 19,63 1,58
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.01.2018 2018 Noble Securities 1 869 000 183 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
08.01.2018 2017 Noble Securities 1 757 000 181 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
08.01.2018 2019 Noble Securities 1 971 000 213 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
14.09.2017 2018 DM BDM S.A. 1 840 700 326 100 -
14.09.2017 2019 DM BDM S.A. 1 913 500 343 800 -
14.09.2017 2017 DM BDM S.A. 1 771 600 231 900 -
10.07.2014 2014 DM PKO BP 2 016 000 310 000 -
10.07.2014 2016 DM PKO BP 2 423 000 438 000 -
10.07.2014 2015 DM PKO BP 2 271 000 394 000 -
15.03.2014 2014 Espirito Santo Research 2 146 000 567 000 -