STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LWB (BOGDANKA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 539 690,00 556 190,00 527 611,00 531 018,00 462 831,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 123 916,00 112 168,00 77 091,00 56 345,00 41 804,00
Zysk (strata) brutto 127 958,00 110 879,00 78 767,00 57 018,00 40 637,00
Zysk (strata) netto 106 942,00 87 837,00 65 550,00 45 855,00 31 198,00
Aktywa razem 3 961 066,00 4 072 482,00 4 119 817,00 4 208 383,00 4 304 882,00
Kapitał własny 3 037 931,00 3 099 625,00 3 165 175,00 3 206 870,00 3 238 068,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję 89,32 91,13 93,06 94,28 95,20
Zysk (strata) na jedną akcję 3,14 2,58 1,93 1,35 0,92
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 540 787,00 557 549,00 527 776,00 531 749,00 464 081,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 127 966,00 113 841,00 77 872,00 55 543,00 44 894,00
Zysk (strata) brutto 131 804,00 111 273,00 79 439,00 56 060,00 43 563,00
Zysk (strata) netto 109 781,00 87 949,00 66 029,00 44 795,00 33 502,00
Aktywa razem 4 004 905,00 4 119 940,00 4 169 541,00 4 252 464,00 4 351 817,00
Kapitał własny 3 049 720,00 3 111 526,00 3 177 555,00 3 218 143,00 3 251 645,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję 89,66 91,48 93,42 94,61 95,60
Zysk (strata) na jedną akcję 3,23 2,59 1,94 1,32 0,99
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 883 118,00 1 781 776,00 1 777 273,00 1 754 896,00 2 154 509,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -328 502,00 225 809,00 840 908,00 57 218,00 369 520,00
Zysk (strata) brutto -342 273,00 215 195,00 832 804,00 61 726,00 374 622,00
Zysk (strata) netto -278 029,00 175 896,00 673 281,00 51 597,00 306 184,00
Aktywa razem 3 594 729,00 3 748 429,00 4 116 044,00 3 893 715,00 4 208 383,00
Kapitał własny 2 105 890,00 2 269 666,00 2 884 627,00 2 930 989,00 3 206 870,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję 61,91 66,73 84,81 86,17 94,28
Zysk (strata) na jedną akcję -8,17 5,17 19,79 1,52 9,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 885 371,00 1 786 265,00 1 780 321,00 1 756 671,00 2 157 861,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -326 221,00 237 007,00 847 270,00 62 027,00 375 222,00
Zysk (strata) brutto -343 049,00 223 645,00 828 761,00 64 920,00 378 576,00
Zysk (strata) netto -279 843,00 181 536,00 667 613,00 53 626,00 308 554,00
Aktywa razem 3 644 024,00 3 800 289,00 4 158 872,00 3 933 351,00 4 252 464,00
Kapitał własny 2 112 919,00 2 282 258,00 2 891 525,00 2 939 939,00 3 218 143,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59 34 013,59
Wartość księgowa na jedną akcję 62,12 67,10 85,01 86,43 94,61
Zysk (strata) na jedną akcję -8,23 5,34 19,63 1,58 9,07
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.01.2018 2018 Noble Securities 1 869 000 183 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
08.01.2018 2017 Noble Securities 1 757 000 181 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
08.01.2018 2019 Noble Securities 1 971 000 213 000 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
14.09.2017 2018 DM BDM S.A. 1 840 700 326 100 -
14.09.2017 2019 DM BDM S.A. 1 913 500 343 800 -
14.09.2017 2017 DM BDM S.A. 1 771 600 231 900 -
10.07.2014 2014 DM PKO BP 2 016 000 310 000 -
10.07.2014 2016 DM PKO BP 2 423 000 438 000 -
10.07.2014 2015 DM PKO BP 2 271 000 394 000 -
15.03.2014 2014 Espirito Santo Research 2 146 000 567 000 -