STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPO (INTERSPPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 44 484,00 41 142,00 48 246,00 59 984,00 49 265,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 743,00 -1 824,00 -2 564,00 800,00 -1 468,00
Zysk (strata) brutto -1 841,00 -2 050,00 -3 163,00 271,00 -1 640,00
Zysk (strata) netto -1 526,00 -1 644,00 -2 666,00 -30,00 -1 416,00
Aktywa razem 115 214,00 113 565,00 125 110,00 128 800,00 119 256,00
Kapitał własny 19 570,00 31 926,00 30 260,00 29 630,00 28 214,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 880,70 22 880,70 22 880,70 303 807,00 303 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,86 1,40 1,32 0,10 0,09
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,07 -0,12 0,00 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 217 184,00 214 184,00 205 201,00 183 934,00 182 340,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -984,00 -1 750,00 -7 087,00 -10 230,00 -5 146,00
Zysk (strata) brutto -3 175,00 -3 811,00 -8 961,00 -10 971,00 -6 319,00
Zysk (strata) netto -2 653,00 -4 419,00 -8 573,00 -8 999,00 -5 255,00
Aktywa razem 150 212,00 134 539,00 121 326,00 122 319,00 125 110,00
Kapitał własny 26 320,00 21 901,00 13 327,00 20 515,00 30 260,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 933,33 13 933,33 13 933,33 22 880,70 22 880,70
Wartość księgowa na jedną akcję 1,89 1,57 0,96 0,90 1,32
Zysk (strata) na jedną akcję -0,19 -0,32 -0,62 -0,39 -0,23
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
12.10.2015 2017 DM BDM S.A. 232 000 4 900 -
12.10.2015 2016 DM BDM S.A. 229 300 3 800 -
12.10.2015 2015 DM BDM S.A. 222 100 1 600 -
01.10.2015 2013 DM BDM S.A. 219 900 -1 900 -
01.10.2015 2014 DM BDM S.A. 217 200 -2 600 -
01.10.2015 2012 DM BDM S.A. 233 000 600 -
14.06.2006 2006 DM Penetrator 115 610 4 864 -
14.06.2006 2007 DM Penetrator 176 156 7 593 -
14.06.2006 2005 DM Penetrator 86 575 2 507 -