STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OTS (OTLOG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 60 100,00 69 270,00 87 558,00 50 330,00 44 119,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -371,00 1 631,00 3 181,00 679,00 -277,00
Zysk (strata) brutto -4 540,00 15 145,00 -95,00 -55 604,00 -8 440,00
Zysk (strata) netto -4 540,00 14 587,00 -2 567,00 -55 425,00 -8 440,00
Aktywa razem 607 711,00 604 852,00 593 621,00 544 980,00 524 217,00
Kapitał własny 133 669,00 145 932,00 137 542,00 82 136,00 73 696,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 998,78 11 998,78 11 998,78 11 998,78 11 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję 11,14 12,16 11,46 6,85 6,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,38 1,22 -0,21 -4,62 -0,70
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 245 686,00 260 560,00 252 459,00 226 260,00 207 243,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 925,00 5 227,00 5 258,00 -58 860,00 -6 171,00
Zysk (strata) brutto -4 938,00 -13 766,00 -9 861,00 -82 613,00 -41 644,00
Zysk (strata) netto -4 877,00 -11 722,00 -12 361,00 -75 320,00 -37 421,00
Aktywa razem 1 879 374,00 1 864 242,00 1 838 469,00 1 947 948,00 1 959 141,00
Kapitał własny 33 257,00 99 551,00 91 563,00 5 332,00 -21 357,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 998,78 11 998,78 11 998,78 11 998,78 11 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję 2,77 8,30 7,63 0,44 -1,78
Zysk (strata) na jedną akcję -0,41 -0,98 -1,03 -6,28 -3,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 164 994,00 192 909,00 184 540,00 303 633,00 267 257,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 713,00 23 064,00 11 863,00 -29 150,00 5 121,00
Zysk (strata) brutto 32 763,00 26 141,00 -34 107,00 -107 377,00 -45 094,00
Zysk (strata) netto 28 993,00 47 873,00 -22 623,00 -107 806,00 -47 945,00
Aktywa razem 454 070,00 550 219,00 677 195,00 622 556,00 544 980,00
Kapitał własny 220 966,00 274 400,00 237 398,00 130 081,00 82 136,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 421,28 11 421,28 11 998,78 11 998,78 11 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję 19,35 24,03 19,79 10,84 6,85
Zysk (strata) na jedną akcję 2,54 4,19 -1,89 -8,99 -4,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 752 275,00 712 110,00 867 010,00 982 648,00 984 965,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 603,00 34 496,00 37 314,00 -58 987,00 -45 451,00
Zysk (strata) brutto 21 971,00 17 955,00 17 117,00 -102 946,00 -111 178,00
Zysk (strata) netto 15 133,00 7 843,00 52 230,00 -106 762,00 -104 281,00
Aktywa razem 715 707,00 932 109,00 1 383 180,00 1 283 631,00 1 947 948,00
Kapitał własny 253 694,00 280 119,00 135 386,00 38 268,00 5 332,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 421,28 11 421,28 11 998,78 11 998,78 11 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję 22,21 24,53 11,28 3,19 0,44
Zysk (strata) na jedną akcję 1,33 0,69 4,35 -8,90 -8,69