STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OTS (OTLOG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 69 131,00 63 634,00 64 392,00 60 100,00 69 270,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 636,00 -532,00 -23 583,00 -370,00 1 631,00
Zysk (strata) brutto 1 411,00 -7 904,00 -86 445,00 -4 540,00 15 145,00
Zysk (strata) netto 2 489,00 -7 447,00 -91 333,00 -4 540,00 14 587,00
Aktywa razem 662 212,00 665 084,00 613 969,00 607 711,00 604 852,00
Kapitał własny 236 989,00 229 542,00 138 209,00 133 669,00 145 932,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 998,78 11 998,78 11 998,78 11 998,78 11 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję 19,75 19,13 11,52 11,14 12,16
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 -0,62 -7,61 -0,38 1,22
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 251 230,00 246 405,00 258 351,00 245 686,00 260 560,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 227,00 -6 014,00 -49 918,00 2 925,00 5 227,00
Zysk (strata) brutto -22 498,00 -10 741,00 -65 372,00 -4 938,00 -13 766,00
Zysk (strata) netto -22 733,00 -8 047,00 -71 622,00 -4 877,00 -11 722,00
Aktywa razem 1 386 900,00 1 343 097,00 1 283 631,00 1 879 374,00 1 864 242,00
Kapitał własny 124 535,00 107 573,00 38 267,00 33 257,00 99 551,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 998,78 11 998,78 11 998,78 11 998,78 11 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję 10,38 8,97 3,19 2,77 8,30
Zysk (strata) na jedną akcję -1,90 -0,67 -5,97 -0,41 -0,98
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 125 694,00 164 994,00 192 909,00 184 540,00 256 435,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 662,00 23 713,00 23 064,00 11 863,00 -26 588,00
Zysk (strata) brutto 29 323,00 32 763,00 26 141,00 -34 107,00 -96 535,00
Zysk (strata) netto 25 549,00 28 993,00 47 873,00 -22 623,00 -99 189,00
Aktywa razem 411 925,00 454 070,00 550 219,00 677 195,00 613 969,00
Kapitał własny 206 081,00 220 966,00 274 400,00 237 398,00 138 209,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 421,28 11 421,28 11 421,28 11 998,78 11 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję 18,04 19,35 24,03 19,79 11,52
Zysk (strata) na jedną akcję 2,24 2,54 4,19 -1,89 -8,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 831 793,00 752 275,00 712 110,00 867 010,00 982 648,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 837,00 34 603,00 34 496,00 37 314,00 -58 987,00
Zysk (strata) brutto 39 638,00 21 971,00 17 955,00 17 117,00 -102 946,00
Zysk (strata) netto 29 682,00 15 133,00 7 843,00 52 230,00 -106 762,00
Aktywa razem 711 690,00 715 707,00 932 109,00 1 383 180,00 1 283 631,00
Kapitał własny 244 736,00 253 694,00 280 119,00 135 386,00 38 267,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 421,28 11 421,28 11 421,28 11 998,78 11 998,78
Wartość księgowa na jedną akcję 21,43 22,21 24,53 11,28 3,19
Zysk (strata) na jedną akcję 2,60 1,33 0,69 4,35 -8,90