STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENG (ENERGA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 000,00 18 000,00 31 000,00 23 000,00 23 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 000,00 -17 000,00 -8 000,00 -22 000,00 -21 000,00
Zysk (strata) brutto 617 000,00 -31 000,00 -35 000,00 -44 000,00 577 000,00
Zysk (strata) netto 624 000,00 -27 000,00 -52 000,00 -32 000,00 584 000,00
Aktywa razem 15 996 000,00 15 525 000,00 15 293 000,00 15 176 000,00 15 596 000,00
Kapitał własny 7 705 000,00 7 664 000,00 7 585 000,00 7 535 000,00 8 133 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11
Wartość księgowa na jedną akcję 18,61 18,51 18,32 18,20 19,64
Zysk (strata) na jedną akcję 1,51 -0,07 -0,13 -0,08 1,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 392 000,00 2 567 000,00 2 736 000,00 2 971 000,00 3 059 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 415 000,00 185 000,00 188 000,00 291 000,00 163 000,00
Zysk (strata) brutto 350 000,00 147 000,00 114 000,00 221 000,00 92 000,00
Zysk (strata) netto 281 000,00 122 000,00 61 000,00 186 000,00 89 000,00
Aktywa razem 21 000 000,00 21 187 000,00 21 599 000,00 21 870 000,00 21 982 000,00
Kapitał własny 10 158 000,00 10 263 000,00 10 295 000,00 10 438 000,00 10 547 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11
Wartość księgowa na jedną akcję 24,53 24,79 24,86 25,21 25,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,30 0,15 0,45 0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 46 000,00 60 000,00 68 000,00 80 000,00 89 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -78 000,00 -76 000,00 -67 000,00 -78 000,00 -71 000,00
Zysk (strata) brutto 646 000,00 808 000,00 765 000,00 79 000,00 492 000,00
Zysk (strata) netto 650 000,00 841 000,00 784 000,00 107 000,00 495 000,00
Aktywa razem 12 117 000,00 12 543 000,00 14 380 000,00 15 392 000,00 15 293 000,00
Kapitał własny 6 270 000,00 6 525 000,00 7 137 000,00 7 126 000,00 7 585 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11
Wartość księgowa na jedną akcję 15,14 15,76 17,24 17,21 18,32
Zysk (strata) na jedną akcję 1,57 2,03 1,89 0,26 1,20
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 10 590 000,00 10 804 000,00 10 181 000,00 10 534 000,00 10 337 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 446 000,00 1 280 000,00 487 000,00 1 210 000,00 1 176 000,00
Zysk (strata) brutto 1 248 000,00 1 052 000,00 205 000,00 1 002 000,00 953 000,00
Zysk (strata) netto 982 000,00 832 000,00 151 000,00 773 000,00 739 000,00
Aktywa razem 18 118 000,00 18 456 000,00 18 731 000,00 21 056 000,00 21 599 000,00
Kapitał własny 8 516 000,00 8 770 000,00 8 777 000,00 9 409 000,00 10 295 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11
Wartość księgowa na jedną akcję 20,57 21,18 21,20 22,72 24,86
Zysk (strata) na jedną akcję 2,37 2,01 0,37 1,87 1,79