STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENG (ENERGA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 23 000,00 20 000,00 20 000,00 27 000,00 16 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -21 000,00 -28 000,00 -15 000,00 -32 000,00 -18 000,00
Zysk (strata) brutto 577 000,00 -62 000,00 -884 000,00 -64 000,00 -556 000,00
Zysk (strata) netto 584 000,00 -54 000,00 -872 000,00 -52 000,00 -558 000,00
Aktywa razem 15 596 000,00 15 550 000,00 13 573 000,00 14 265 000,00 12 930 000,00
Kapitał własny 8 133 000,00 8 078 000,00 7 193 000,00 7 056 000,00 6 499 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11
Wartość księgowa na jedną akcję 19,64 19,51 17,37 17,04 15,70
Zysk (strata) na jedną akcję 1,41 -0,13 -2,11 -0,13 -1,35
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 059 000,00 3 035 000,00 3 107 000,00 3 289 000,00 2 856 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 163 000,00 221 000,00 -216 000,00 307 000,00 -244 000,00
Zysk (strata) brutto 92 000,00 140 000,00 -1 212 000,00 189 000,00 -855 000,00
Zysk (strata) netto 89 000,00 104 000,00 -1 331 000,00 113 000,00 -827 000,00
Aktywa razem 21 982 000,00 21 798 000,00 20 967 000,00 21 543 000,00 19 275 000,00
Kapitał własny 10 547 000,00 10 627 000,00 9 253 000,00 9 291 000,00 8 442 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11
Wartość księgowa na jedną akcję 25,47 25,67 22,35 22,44 20,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,25 -3,21 0,27 -2,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 60 000,00 68 000,00 80 000,00 89 000,00 86 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -76 000,00 -67 000,00 -78 000,00 -71 000,00 -86 000,00
Zysk (strata) brutto 808 000,00 765 000,00 79 000,00 492 000,00 -413 000,00
Zysk (strata) netto 841 000,00 784 000,00 107 000,00 495 000,00 -374 000,00
Aktywa razem 12 543 000,00 14 380 000,00 15 392 000,00 15 293 000,00 13 573 000,00
Kapitał własny 6 525 000,00 7 137 000,00 7 126 000,00 7 585 000,00 7 193 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11
Wartość księgowa na jedną akcję 15,76 17,24 17,21 18,32 17,37
Zysk (strata) na jedną akcję 2,03 1,89 0,26 1,20 -0,90
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 10 804 000,00 10 181 000,00 10 534 000,00 10 337 000,00 12 172 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 280 000,00 487 000,00 1 210 000,00 1 176 000,00 459 000,00
Zysk (strata) brutto 1 052 000,00 205 000,00 1 002 000,00 953 000,00 -759 000,00
Zysk (strata) netto 832 000,00 151 000,00 773 000,00 739 000,00 -952 000,00
Aktywa razem 18 456 000,00 18 731 000,00 21 056 000,00 21 599 000,00 20 967 000,00
Kapitał własny 8 770 000,00 8 777 000,00 9 409 000,00 10 295 000,00 9 253 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11 414 067,11
Wartość księgowa na jedną akcję 21,18 21,20 22,72 24,86 22,35
Zysk (strata) na jedną akcję 2,01 0,37 1,87 1,79 -2,30