STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

U2K (UNIMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 737,00 6 681,00 9 649,00 10 848,00 6 474,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -327,00 215,00 529,00 1 334,00 -314,00
Zysk (strata) brutto -368,00 138,00 503,00 -240,00 -310,00
Zysk (strata) netto -345,00 141,00 390,00 212,00 -284,00
Aktywa razem 22 026,00 22 657,00 25 183,00 25 467,00 23 960,00
Kapitał własny 12 809,00 12 950,00 13 340,00 13 516,00 13 232,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,68 4,73 4,88 4,94 4,84
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 0,05 0,14 0,08 -0,10
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 8 013,00 9 657,00 13 419,00 15 026,00 9 675,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -167,00 15,00 828,00 1 406,00 -598,00
Zysk (strata) brutto -207,00 -61,00 799,00 1 229,00 -596,00
Zysk (strata) netto -272,00 -17,00 597,00 1 052,00 -590,00
Aktywa razem 23 478,00 24 192,00 26 936,00 28 433,00 26 522,00
Kapitał własny 12 006,00 11 989,00 12 586,00 13 602,00 13 012,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,39 4,38 4,60 4,97 4,76
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 -0,01 0,22 0,39 -0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 26 915,00 31 411,00 30 787,00 29 772,00 31 915,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 731,00 656,00 594,00 285,00 1 751,00
Zysk (strata) brutto 797,00 630,00 -2 615,00 108,00 33,00
Zysk (strata) netto 603,00 517,00 -2 792,00 63,00 398,00
Aktywa razem 25 100,00 25 893,00 23 820,00 21 156,00 25 467,00
Kapitał własny 17 845,00 17 301,00 13 465,00 13 154,00 13 516,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję 6,52 6,33 4,92 4,81 4,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,19 -1,02 0,02 0,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 33 381,00 41 539,00 41 293,00 43 486,00 46 115,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 605,00 1 263,00 -1 966,00 836,00 2 082,00
Zysk (strata) brutto 464,00 1 121,00 -2 226,00 654,00 1 760,00
Zysk (strata) netto 176,00 741,00 -2 530,00 512,00 1 360,00
Aktywa razem 24 079,00 25 672,00 24 175,00 22 660,00 28 433,00
Kapitał własny 15 559,00 15 175,00 12 174,00 12 278,00 13 602,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję 5,69 5,55 4,45 4,49 4,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,27 -0,93 0,19 0,50