STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

U2K (UNIMA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 770,00 7 613,00 7 325,00 4 737,00 6 681,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -622,00 867,00 -181,00 -327,00 215,00
Zysk (strata) brutto -628,00 813,00 -245,00 -368,00 138,00
Zysk (strata) netto -687,00 768,00 -137,00 -345,00 141,00
Aktywa razem 24 539,00 21 704,00 21 156,00 22 026,00 22 657,00
Kapitał własny 12 509,00 13 271,00 13 154,00 12 809,00 12 950,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,57 4,85 4,81 4,68 4,73
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 0,28 -0,05 -0,13 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 532,00 12 100,00 11 136,00 8 013,00 9 657,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -880,00 1 321,00 22,00 -167,00 15,00
Zysk (strata) brutto -893,00 1 267,00 -38,00 -207,00 -61,00
Zysk (strata) netto -886,00 1 230,00 -54,00 -272,00 -17,00
Aktywa razem 25 396,00 23 438,00 22 660,00 23 478,00 24 192,00
Kapitał własny 11 088,00 12 318,00 12 278,00 12 006,00 11 989,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,05 4,50 4,49 4,39 4,38
Zysk (strata) na jedną akcję -0,32 0,45 -0,02 -0,10 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 32 723,00 26 915,00 31 411,00 30 787,00 29 772,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 014,00 731,00 656,00 594,00 285,00
Zysk (strata) brutto 942,00 797,00 630,00 -2 615,00 108,00
Zysk (strata) netto 628,00 603,00 517,00 -2 792,00 63,00
Aktywa razem 29 355,00 25 100,00 25 893,00 23 820,00 21 156,00
Kapitał własny 16 933,00 17 845,00 17 301,00 13 465,00 13 154,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję 6,19 6,52 6,33 4,92 4,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,23 0,22 0,19 -1,02 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 37 404,00 33 381,00 41 539,00 41 293,00 43 486,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 587,00 605,00 1 263,00 -1 966,00 836,00
Zysk (strata) brutto 1 438,00 464,00 1 121,00 -2 226,00 654,00
Zysk (strata) netto 908,00 176,00 741,00 -2 530,00 512,00
Aktywa razem 28 740,00 24 079,00 25 672,00 24 175,00 22 660,00
Kapitał własny 15 693,00 15 559,00 15 175,00 12 174,00 12 278,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50 2 735,50
Wartość księgowa na jedną akcję 5,74 5,69 5,55 4,45 4,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,06 0,27 -0,93 0,19