STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LEN (LENA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 32 956,00 35 838,00 29 318,00 28 106,00 30 882,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 256,00 2 737,00 2 207,00 1 973,00 2 674,00
Zysk (strata) brutto 2 903,00 2 868,00 2 355,00 1 770,00 2 969,00
Zysk (strata) netto 2 296,00 2 292,00 1 863,00 1 348,00 2 321,00
Aktywa razem 106 027,00 108 062,00 109 019,00 103 530,00 106 169,00
Kapitał własny 93 285,00 95 614,00 97 366,00 91 227,00 93 548,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 875,05 24 875,05 24 875,05 24 875,05 24 875,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,75 3,84 3,91 3,67 3,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,09 0,08 0,05 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'10 IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11
Przychody netto ze sprzedaży 29 612,00 21 755,00 20 008,00 25 891,00 33 921,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 564,00 1 445,00 811,00 3 331,00 4 194,00
Zysk (strata) brutto 3 363,00 1 258,00 787,00 3 082,00 3 944,00
Zysk (strata) netto 2 790,00 979,00 487,00 2 435,00 3 330,00
Aktywa razem 107 458,00 100 159,00 99 344,00 0,00 106 310,00
Kapitał własny 76 600,00 77 579,00 75 579,00 0,00 81 199,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 875,05 24 875,05 24 875,05 24 875,05 24 875,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,08 3,12 3,04 0,00 3,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,04 0,02 0,10 0,13
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 111 132,00 123 103,00 130 483,00 137 134,00 130 289,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 983,00 11 401,00 11 105,00 14 581,00 8 653,00
Zysk (strata) brutto 12 502,00 11 060,00 11 551,00 13 497,00 9 021,00
Zysk (strata) netto 10 016,00 9 018,00 9 238,00 10 782,00 7 246,00
Aktywa razem 103 570,00 104 903,00 107 354,00 111 244,00 108 062,00
Kapitał własny 91 531,00 93 272,00 88 907,00 92 104,00 95 614,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 875,05 24 875,05 24 875,05 24 875,05 24 875,05
Wartość księgowa na jedną akcję 3,68 3,75 3,57 3,70 3,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 0,36 0,37 0,43 0,29
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2007 2008 2009 2010 2011
Przychody netto ze sprzedaży 138 940,00 122 842,00 104 510,00 97 423,00 101 575,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 479,00 6 555,00 2 911,00 4 910,00 9 781,00
Zysk (strata) brutto 7 908,00 -505,00 1 037,00 4 937,00 9 071,00
Zysk (strata) netto 6 631,00 -154,00 1 241,00 3 939,00 7 231,00
Aktywa razem 121 506,00 120 115,00 111 596,00 107 458,00 106 310,00
Kapitał własny 71 215,00 63 512,00 70 693,00 76 600,00 81 199,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 24 700,89 24 875,05 24 875,05 24 875,05 24 875,05
Wartość księgowa na jedną akcję 2,88 2,55 2,84 3,08 3,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 -0,01 0,05 0,16 0,29
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.11.2008 2008 DM IDM SA 130 400 6 900 -
20.11.2008 2009 DM IDM SA 140 400 7 600 -
17.08.2008 2008 DM IDM SA 145 100 8 500 -
17.08.2008 2009 DM IDM SA 152 400 12 100 -
15.04.2008 2008 153 100 9 900 -
15.04.2008 2009 DM IDM SA 157 400 11 400 -
30.01.2008 2009 Beskidzki Dom Maklerski 206 400 13 100 -
30.01.2008 2008 Beskidzki Dom Maklerski 171 400 10 500 -
16.05.2005 2005 CDM Pekao S.A. 96 800 14 900 -
16.05.2005 2006 CDM Pekao S.A. 111 500 17 800 -