STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DCR (DECORA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 70 856,00 65 004,00 69 527,00 75 851,00 79 097,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 868,00 2 770,00 7 511,00 7 434,00 7 775,00
Zysk (strata) brutto 5 584,00 2 578,00 7 244,00 7 004,00 7 410,00
Zysk (strata) netto 4 563,00 1 956,00 5 917,00 5 716,00 6 368,00
Aktywa razem 179 942,00 170 192,00 200 271,00 205 274,00 197 865,00
Kapitał własny 113 304,00 106 568,00 112 486,00 107 654,00 114 021,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 303,32 11 303,32 10 547,06 10 547,06 10 547,06
Wartość księgowa na jedną akcję 10,02 9,43 10,67 10,21 10,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 0,17 0,56 0,54 0,60
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 75 259,00 68 973,00 72 485,00 78 995,00 83 521,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 261,00 3 266,00 9 007,00 8 983,00 8 891,00
Zysk (strata) brutto 6 952,00 3 062,00 8 742,00 8 458,00 8 538,00
Zysk (strata) netto 5 635,00 2 301,00 7 272,00 7 007,00 7 346,00
Aktywa razem 203 111,00 193 556,00 218 355,00 224 777,00 218 434,00
Kapitał własny 135 750,00 129 212,00 136 767,00 133 226,00 141 054,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 303,32 11 303,32 10 547,06 10 547,06 10 547,06
Wartość księgowa na jedną akcję 12,01 11,43 12,97 12,63 13,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,50 0,20 0,69 0,66 0,70
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 213 824,00 165 992,00 178 600,00 220 012,00 262 292,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -933,00 7 642,00 13 578,00 15 480,00 16 896,00
Zysk (strata) brutto -8 502,00 7 338,00 14 818,00 13 562,00 18 280,00
Zysk (strata) netto -7 677,00 5 106,00 12 435,00 13 718,00 17 691,00
Aktywa razem 204 767,00 189 349,00 161 349,00 165 636,00 170 192,00
Kapitał własny 114 669,00 119 775,00 103 952,00 108 063,00 106 568,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 303,32 11 303,32 11 303,32 11 303,32 11 303,32
Wartość księgowa na jedną akcję 10,15 10,60 9,20 9,56 9,43
Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 0,45 1,10 1,21 1,57
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 272 624,00 197 908,00 208 537,00 234 745,00 277 569,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 148,00 9 817,00 16 642,00 14 919,00 20 014,00
Zysk (strata) brutto -7 230,00 6 631,00 15 612,00 15 198,00 21 330,00
Zysk (strata) netto -7 721,00 3 364,00 13 035,00 15 037,00 20 021,00
Aktywa razem 231 838,00 212 180,00 184 125,00 186 601,00 193 556,00
Kapitał własny 137 125,00 139 341,00 124 303,00 128 514,00 129 212,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 303,32 11 303,32 11 303,32 11 303,32 11 303,32
Wartość księgowa na jedną akcję 12,13 12,33 11,00 11,37 11,43
Zysk (strata) na jedną akcję -0,68 0,30 1,15 1,33 1,77
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.10.2017 2019 DM BOŚ S.A. 253 300 14 100 -
25.10.2017 2017 DM BOŚ S.A. 232 500 14 300 -
25.10.2017 2018 DM BOŚ S.A. 245 400 13 500 -
14.10.2012 2013 DM IDM SA 337 000 14 300 -
14.10.2012 2014 DM IDM SA 360 100 17 200 -
14.10.2012 2012 DM IDM SA 303 500 13 000 -
01.10.2012 2011 DM IDM SA 301 600 3 100 -
18.11.2008 2008 DM IDM SA 311 700 19 200 -
18.11.2008 2009 DM IDM SA 340 500 20 900 -
17.08.2008 2008 DM IDM SA 321 700 24 800 -