STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DCR (DECORA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 69 527,00 75 851,00 79 097,00 67 491,00 83 247,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 510,00 7 435,00 7 775,00 4 879,00 8 954,00
Zysk (strata) brutto 7 243,00 7 005,00 7 410,00 4 997,00 8 585,00
Zysk (strata) netto 5 917,00 5 716,00 6 368,00 3 619,00 6 973,00
Aktywa razem 200 271,00 205 274,00 197 865,00 186 501,00 192 627,00
Kapitał własny 112 486,00 107 654,00 114 021,00 117 640,00 124 612,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 547,06 10 547,06 10 547,06 10 547,06 10 547,06
Wartość księgowa na jedną akcję 10,67 10,21 10,81 11,15 11,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,56 0,54 0,60 0,34 0,66
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 72 485,00 78 995,00 83 521,00 71 290,00 86 737,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 007,00 8 983,00 8 891,00 5 106,00 11 371,00
Zysk (strata) brutto 8 742,00 8 458,00 8 538,00 5 233,00 11 035,00
Zysk (strata) netto 7 272,00 7 007,00 7 346,00 3 655,00 9 153,00
Aktywa razem 218 355,00 224 777,00 218 434,00 209 797,00 220 009,00
Kapitał własny 136 767,00 133 226,00 141 054,00 147 474,00 156 705,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 547,06 10 547,06 10 547,06 10 547,06 10 547,06
Wartość księgowa na jedną akcję 12,97 12,63 13,37 13,98 14,86
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 0,66 0,70 0,35 0,87
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 165 992,00 178 600,00 220 012,00 262 293,00 291 965,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 642,00 13 578,00 15 480,00 16 896,00 27 598,00
Zysk (strata) brutto 7 338,00 14 818,00 13 562,00 18 280,00 26 654,00
Zysk (strata) netto 5 106,00 12 435,00 13 718,00 17 691,00 21 619,00
Aktywa razem 189 349,00 161 349,00 165 636,00 170 192,00 186 501,00
Kapitał własny 119 775,00 103 952,00 108 063,00 106 568,00 117 640,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 303,32 11 303,32 11 303,32 11 303,32 10 547,06
Wartość księgowa na jedną akcję 10,60 9,20 9,56 9,43 11,15
Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 1,10 1,21 1,57 2,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 197 908,00 208 537,00 234 745,00 277 570,00 306 290,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 817,00 16 642,00 14 919,00 20 014,00 31 987,00
Zysk (strata) brutto 6 631,00 15 612,00 15 198,00 21 330,00 30 971,00
Zysk (strata) netto 3 364,00 13 035,00 15 037,00 20 021,00 25 281,00
Aktywa razem 212 180,00 184 125,00 186 601,00 193 556,00 209 797,00
Kapitał własny 139 341,00 124 303,00 128 514,00 129 212,00 147 474,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 303,32 11 303,32 11 303,32 11 303,32 10 547,06
Wartość księgowa na jedną akcję 12,33 11,00 11,37 11,43 13,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 1,15 1,33 1,77 2,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.10.2017 2019 DM BOŚ S.A. 253 300 14 100 -
25.10.2017 2017 DM BOŚ S.A. 232 500 14 300 -
25.10.2017 2018 DM BOŚ S.A. 245 400 13 500 -
14.10.2012 2013 DM IDM SA 337 000 14 300 -
14.10.2012 2014 DM IDM SA 360 100 17 200 -
14.10.2012 2012 DM IDM SA 303 500 13 000 -
01.10.2012 2011 DM IDM SA 301 600 3 100 -
18.11.2008 2008 DM IDM SA 311 700 19 200 -
18.11.2008 2009 DM IDM SA 340 500 20 900 -
17.08.2008 2008 DM IDM SA 321 700 24 800 -