STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ (ELZAB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 054,00 29 048,00 21 712,00 26 860,00 28 544,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 327,00 -29,00 -1 954,00 1 943,00 1 595,00
Zysk (strata) brutto -259,00 -548,00 -2 605,00 1 076,00 1 453,00
Zysk (strata) netto -250,00 -634,00 -2 829,00 1 051,00 1 627,00
Aktywa razem 192 261,00 209 611,00 211 784,00 212 800,00 219 113,00
Kapitał własny 93 740,00 93 106,00 90 277,00 91 328,00 92 955,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05
Wartość księgowa na jedną akcję 5,81 5,77 5,59 5,66 5,76
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,04 -0,18 0,07 0,10
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 169,00 29 479,00 21 870,00 27 206,00 28 823,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 823,00 -575,00 -2 385,00 2 244,00 1 383,00
Zysk (strata) brutto -1 917,00 -6 033,00 -3 896,00 2 741,00 90,00
Zysk (strata) netto -1 770,00 -5 929,00 -3 967,00 2 614,00 352,00
Aktywa razem 189 977,00 200 973,00 201 997,00 204 054,00 208 938,00
Kapitał własny 90 469,00 84 516,00 80 548,00 83 211,00 83 439,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05
Wartość księgowa na jedną akcję 5,61 5,24 4,99 5,16 5,17
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -0,37 -0,25 0,16 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 127 737,00 110 112,00 99 444,00 91 142,00 102 978,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 753,00 13 835,00 13 704,00 9 529,00 2 564,00
Zysk (strata) brutto 24 345,00 19 260,00 12 701,00 7 337,00 -588,00
Zysk (strata) netto 19 470,00 16 630,00 10 076,00 5 675,00 -813,00
Aktywa razem 152 765,00 159 429,00 168 430,00 184 975,00 209 611,00
Kapitał własny 77 259,00 80 572,00 82 867,00 93 919,00 93 106,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05
Wartość księgowa na jedną akcję 4,79 4,99 5,14 5,82 5,77
Zysk (strata) na jedną akcję 1,21 1,03 0,62 0,35 -0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 186 958,00 116 469,00 100 325,00 95 818,00 104 021,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 888,00 15 799,00 13 041,00 10 985,00 666,00
Zysk (strata) brutto 29 518,00 13 815,00 11 011,00 4 208,00 -3 334,00
Zysk (strata) netto 24 117,00 10 928,00 8 615,00 1 969,00 -2 946,00
Aktywa razem 159 489,00 158 269,00 167 002,00 181 690,00 200 973,00
Kapitał własny 81 728,00 79 312,00 80 143,00 87 542,00 84 516,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05
Wartość księgowa na jedną akcję 5,07 4,92 4,97 5,43 5,24
Zysk (strata) na jedną akcję 1,50 0,68 0,53 0,12 -0,18
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.06.2004 2004 Beskidzki Dom Maklerski 54 843 4 715 -
09.06.2004 2005 Beskidzki Dom Maklerski 52 429 4 559 -
09.06.2004 2006 Beskidzki Dom Maklerski 53 709 4 637 -
09.06.2004 2003 Beskidzki Dom Maklerski 52 128 1 217 -
30.11.1999 1999 zarząd 73 067 2 579 -
30.11.1999 1999 zarząd 75 008 2 125 GK
09.08.1999 1999 zarząd 86 028 4 286 -
09.08.1999 1999 zarząd 88 897 4 120 GK
03.02.1999 1999 zarząd 112 313 8 532 -
03.02.1999 1999 zarząd 129 292 8 821 GK