STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ (ELZAB)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 21 712,00 26 860,00 28 544,00 47 135,00 34 484,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 954,00 1 943,00 1 595,00 7 440,00 2 547,00
Zysk (strata) brutto -2 605,00 1 076,00 1 453,00 5 537,00 3 284,00
Zysk (strata) netto -2 829,00 1 051,00 1 627,00 4 037,00 2 656,00
Aktywa razem 211 784,00 212 800,00 219 113,00 209 163,00 208 752,00
Kapitał własny 90 277,00 91 328,00 92 955,00 96 992,00 99 648,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05
Wartość księgowa na jedną akcję 5,59 5,66 5,76 6,01 6,18
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 0,07 0,10 0,25 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 21 870,00 27 206,00 28 823,00 47 284,00 34 468,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 385,00 2 244,00 1 383,00 7 730,00 2 308,00
Zysk (strata) brutto -3 896,00 2 741,00 90,00 2 175,00 2 421,00
Zysk (strata) netto -3 967,00 2 614,00 352,00 783,00 1 925,00
Aktywa razem 201 997,00 204 054,00 208 938,00 195 622,00 194 151,00
Kapitał własny 80 548,00 83 211,00 83 439,00 84 345,00 85 936,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05
Wartość księgowa na jedną akcję 4,99 5,16 5,17 5,23 5,33
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 0,16 0,02 0,05 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 110 112,00 99 444,00 91 142,00 102 978,00 124 251,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 835,00 13 704,00 9 529,00 2 564,00 9 024,00
Zysk (strata) brutto 19 260,00 12 701,00 7 337,00 -588,00 5 461,00
Zysk (strata) netto 16 630,00 10 076,00 5 675,00 -813,00 3 886,00
Aktywa razem 159 429,00 168 430,00 184 975,00 209 611,00 209 163,00
Kapitał własny 80 572,00 82 867,00 93 919,00 93 106,00 96 992,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05
Wartość księgowa na jedną akcję 4,99 5,14 5,82 5,77 6,01
Zysk (strata) na jedną akcję 1,03 0,62 0,35 -0,05 0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 116 469,00 100 325,00 95 818,00 104 021,00 125 183,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 799,00 13 041,00 10 985,00 666,00 8 972,00
Zysk (strata) brutto 13 815,00 11 011,00 4 208,00 -3 334,00 1 110,00
Zysk (strata) netto 10 928,00 8 615,00 1 969,00 -2 946,00 -218,00
Aktywa razem 158 269,00 167 002,00 181 690,00 200 973,00 195 622,00
Kapitał własny 79 312,00 80 143,00 87 542,00 84 516,00 84 345,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05 16 137,05
Wartość księgowa na jedną akcję 4,92 4,97 5,43 5,24 5,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,68 0,53 0,12 -0,18 -0,01
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.06.2004 2004 Beskidzki Dom Maklerski 54 843 4 715 -
09.06.2004 2005 Beskidzki Dom Maklerski 52 429 4 559 -
09.06.2004 2006 Beskidzki Dom Maklerski 53 709 4 637 -
09.06.2004 2003 Beskidzki Dom Maklerski 52 128 1 217 -
30.11.1999 1999 zarząd 73 067 2 579 -
30.11.1999 1999 zarząd 75 008 2 125 GK
09.08.1999 1999 zarząd 86 028 4 286 -
09.08.1999 1999 zarząd 88 897 4 120 GK
03.02.1999 1999 zarząd 112 313 8 532 -
03.02.1999 1999 zarząd 129 292 8 821 GK