STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

URS (URSUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 17 590,00 7 491,00 19 151,00 16 148,00 14 203,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 560,00 -66 421,00 -2 730,00 -9 453,00 -3 693,00
Zysk (strata) brutto -13 513,00 -68 469,00 -3 119,00 -11 538,00 -10 888,00
Zysk (strata) netto -13 513,00 -74 807,00 -3 119,00 -8 005,00 -10 888,00
Aktywa razem 332 044,00 242 022,00 238 130,00 233 451,00 222 768,00
Kapitał własny 112 675,00 17 945,00 14 825,00 6 821,00 -4 068,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 64 600,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,74 0,28 0,23 0,11 -0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,21 -1,16 -0,05 -0,12 -0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 67 243,00 72 226,00 48 291,00 18 826,00 20 165,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -23 582,00 -87 774,00 -7 285,00 -18 497,00 -5 300,00
Zysk (strata) brutto -26 840,00 -90 050,00 -8 310,00 -21 241,00 -14 501,00
Zysk (strata) netto -24 007,00 -94 236,00 -8 232,00 -13 231,00 -13 892,00
Aktywa razem 447 628,00 285 001,00 246 255,00 241 212,00 228 708,00
Kapitał własny 75 494,00 -38 665,00 -55 403,00 -60 127,00 -74 020,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 64 600,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00 64 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,17 -0,60 -0,86 -0,93 -1,15
Zysk (strata) na jedną akcję -0,37 -1,46 -0,13 -0,21 -0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 224 066,00 322 478,00 343 548,00 258 611,00 86 821,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 758,00 17 632,00 11 436,00 -1 572,00 -91 509,00
Zysk (strata) brutto 12 998,00 11 649,00 13 632,00 -5 195,00 -101 071,00
Zysk (strata) netto 12 426,00 9 398,00 9 621,00 -4 266,00 -104 280,00
Aktywa razem 305 632,00 380 911,00 397 786,00 357 047,00 242 022,00
Kapitał własny 97 947,00 138 793,00 116 173,00 108 761,00 17 945,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 180,00 54 180,00 54 180,00 59 180,00 64 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,38 2,56 2,14 1,84 0,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,30 0,17 0,18 -0,07 -1,61
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 236 204,00 324 427,00 344 349,00 277 574,00 214 632,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 854,00 16 103,00 5 285,00 -20 996,00 -132 037,00
Zysk (strata) brutto 11 893,00 9 907,00 24 711,00 -26 053,00 -144 876,00
Zysk (strata) netto 10 927,00 7 384,00 22 949,00 -18 276,00 -140 879,00
Aktywa razem 310 754,00 369 398,00 413 696,00 375 768,00 285 001,00
Kapitał własny 97 348,00 122 163,00 111 257,00 88 752,00 -38 665,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 180,00 54 180,00 54 180,00 59 180,00 64 600,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,36 2,26 2,05 1,50 -0,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,14 0,42 -0,31 -2,18