STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OEX


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 571,00 1 533,00 1 425,00 844,00 1 071,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7,00 -30,00 -229,00 -757,00 -314,00
Zysk (strata) brutto -329,00 14 128,00 -617,00 23 494,00 -187,00
Zysk (strata) netto -272,00 14 185,00 -507,00 19 098,00 -258,00
Aktywa razem 166 019,00 180 623,00 175 393,00 154 143,00 150 489,00
Kapitał własny 113 601,00 127 786,00 127 279,00 138 305,00 138 047,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 989,98 7 989,98 7 989,98 7 989,98 7 989,98
Wartość księgowa na jedną akcję 14,22 15,99 15,93 17,31 17,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 1,78 -0,06 2,39 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 134 709,00 147 098,00 147 766,00 147 889,00 117 662,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 990,00 5 204,00 1 550,00 555,00 1 790,00
Zysk (strata) brutto 693,00 3 733,00 -280,00 20 057,00 209,00
Zysk (strata) netto 1 073,00 4 006,00 308,00 14 812,00 -899,00
Aktywa razem 449 651,00 445 801,00 437 904,00 384 233,00 369 408,00
Kapitał własny 142 094,00 146 100,00 146 409,00 153 149,00 152 250,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 989,98 7 989,98 7 989,98 7 989,98 7 989,98
Wartość księgowa na jedną akcję 17,78 18,29 18,32 19,17 19,06
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,50 0,04 1,85 -0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 99 288,00 8 961,00 5 036,00 6 217,00 5 372,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 983,00 -1 044,00 -249,00 -1 132,00 -1 009,00
Zysk (strata) brutto 8 208,00 3 159,00 7 283,00 10 314,00 36 676,00
Zysk (strata) netto 7 126,00 3 221,00 7 557,00 10 760,00 32 504,00
Aktywa razem 111 419,00 81 947,00 144 280,00 168 175,00 154 143,00
Kapitał własny 79 237,00 77 292,00 84 849,00 113 873,00 138 305,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 888,54 6 888,54 6 888,54 7 989,98 7 989,98
Wartość księgowa na jedną akcję 11,50 11,22 12,32 14,25 17,31
Zysk (strata) na jedną akcję 1,03 0,47 1,10 1,35 4,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 344 165,00 399 754,00 565 638,00 556 845,00 577 463,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 727,00 20 955,00 29 006,00 22 461,00 10 299,00
Zysk (strata) brutto 15 430,00 15 985,00 20 615,00 15 944,00 24 203,00
Zysk (strata) netto 11 192,00 11 850,00 16 383,00 15 535,00 20 200,00
Aktywa razem 188 162,00 211 510,00 325 471,00 355 093,00 384 233,00
Kapitał własny 84 156,00 90 840,00 107 222,00 141 021,00 153 149,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 888,54 6 888,54 6 888,54 7 989,98 7 989,98
Wartość księgowa na jedną akcję 12,22 13,19 15,57 17,65 19,17
Zysk (strata) na jedną akcję 1,63 1,72 2,38 1,94 2,53
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.02.2007 2008 DM BZ WBK 320 400 12 200 -
06.02.2007 2007 DM BZ WBK 255 000 9 100 -
22.06.2006 2007 DM BZ WBK 249 300 9 800 -
22.06.2006 2006 DM BZ WBK 156 000 5 400 -
07.04.2006 2008 DM BZ WBK 283 700 10 800 -
07.04.2006 2007 DM BZ WBK 249 300 9 800 -
07.04.2006 2006 DM BZ WBK 156 000 5 400 -