STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OEX


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 555,00 1 570,00 1 571,00 1 533,00 1 425,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -196,00 -702,00 7,00 -30,00 -229,00
Zysk (strata) brutto -634,00 -1 190,00 -316,00 14 115,00 -617,00
Zysk (strata) netto -531,00 -1 021,00 -259,00 14 172,00 -507,00
Aktywa razem 169 959,00 168 175,00 166 019,00 180 623,00 175 393,00
Kapitał własny 114 906,00 113 873,00 113 614,00 127 786,00 127 279,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 989,98 7 989,98 7 989,98 7 989,98 7 989,98
Wartość księgowa na jedną akcję 14,38 14,25 14,22 15,99 15,93
Zysk (strata) na jedną akcję -0,07 -0,13 -0,03 1,77 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 136 465,00 217 270,00 149 764,00 132 043,00 147 766,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 270,00 12 287,00 4 797,00 3 397,00 1 550,00
Zysk (strata) brutto 5 902,00 10 655,00 2 818,00 1 608,00 -280,00
Zysk (strata) netto 5 477,00 5 186,00 1 488,00 3 591,00 308,00
Aktywa razem 331 380,00 355 093,00 449 651,00 445 801,00 437 904,00
Kapitał własny 135 848,00 141 021,00 142 509,00 146 100,00 146 409,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 989,98 7 989,98 7 989,98 7 989,98 7 989,98
Wartość księgowa na jedną akcję 17,00 17,65 17,84 18,29 18,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 0,65 0,19 0,45 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 97 341,00 99 288,00 8 961,00 5 036,00 6 217,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 963,00 5 983,00 -1 044,00 -249,00 -1 132,00
Zysk (strata) brutto 6 889,00 8 208,00 3 159,00 7 283,00 10 314,00
Zysk (strata) netto 5 533,00 7 126,00 3 221,00 7 557,00 10 760,00
Aktywa razem 92 426,00 111 419,00 81 947,00 144 280,00 168 175,00
Kapitał własny 55 791,00 79 237,00 77 292,00 84 849,00 113 873,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 110,85 6 888,54 6 888,54 6 888,54 7 989,98
Wartość księgowa na jedną akcję 10,92 11,50 11,22 12,32 14,25
Zysk (strata) na jedną akcję 1,08 1,03 0,47 1,10 1,35
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 248 632,00 344 165,00 399 754,00 565 638,00 608 747,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 791,00 17 727,00 20 955,00 29 006,00 27 730,00
Zysk (strata) brutto 7 997,00 15 430,00 15 985,00 20 615,00 21 045,00
Zysk (strata) netto 6 031,00 11 192,00 11 850,00 16 383,00 15 535,00
Aktywa razem 119 189,00 188 162,00 211 510,00 325 471,00 355 093,00
Kapitał własny 56 645,00 84 156,00 90 840,00 107 222,00 141 021,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 110,85 6 888,54 6 888,54 6 888,54 7 989,98
Wartość księgowa na jedną akcję 11,08 12,22 13,19 15,57 17,65
Zysk (strata) na jedną akcję 1,18 1,63 1,72 2,38 1,94
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.02.2007 2008 DM BZ WBK 320 400 12 200 -
06.02.2007 2007 DM BZ WBK 255 000 9 100 -
22.06.2006 2007 DM BZ WBK 249 300 9 800 -
22.06.2006 2006 DM BZ WBK 156 000 5 400 -
07.04.2006 2008 DM BZ WBK 283 700 10 800 -
07.04.2006 2007 DM BZ WBK 249 300 9 800 -
07.04.2006 2006 DM BZ WBK 156 000 5 400 -