STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMC (EMCINSMED)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 485,00 28 622,00 31 904,00 32 018,00 32 017,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 164,00 -2 300,00 -2 577,00 -1 914,00 -2 034,00
Zysk (strata) brutto -1 445,00 -3 221,00 -6 970,00 -2 465,00 -1 634,00
Zysk (strata) netto -1 815,00 -3 179,00 -7 017,00 -2 451,00 -1 630,00
Aktywa razem 219 806,00 217 175,00 214 045,00 214 509,00 213 140,00
Kapitał własny 103 367,00 100 188,00 93 171,00 90 720,00 89 090,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 285,35 13 285,35 13 285,35 13 285,35 13 285,35
Wartość księgowa na jedną akcję 7,78 7,54 7,01 6,83 6,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 -0,24 -0,53 -0,18 -0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 83 137,00 82 946,00 90 060,00 89 436,00 91 768,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 556,00 -1 905,00 -5 111,00 -1 729,00 -756,00
Zysk (strata) brutto -2 794,00 -3 238,00 -6 540,00 -3 292,00 -2 057,00
Zysk (strata) netto -3 638,00 -3 405,00 -5 376,00 -3 422,00 -2 417,00
Aktywa razem 290 409,00 286 085,00 289 083,00 315 740,00 316 192,00
Kapitał własny 114 729,00 111 325,00 105 836,00 102 421,00 100 004,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 285,35 13 285,35 13 285,35 13 285,35 13 285,35
Wartość księgowa na jedną akcję 8,64 8,38 7,97 7,71 7,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,27 -0,26 -0,41 -0,26 -0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 78 842,00 82 646,00 84 880,00 111 782,00 118 939,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 551,00 -3 530,00 -24 610,00 8 021,00 -9 846,00
Zysk (strata) brutto -3 951,00 -5 938,00 -26 365,00 4 052,00 -15 928,00
Zysk (strata) netto -2 908,00 -4 508,00 -26 376,00 4 541,00 -16 303,00
Aktywa razem 195 308,00 212 680,00 219 507,00 220 588,00 214 045,00
Kapitał własny 139 186,00 154 568,00 128 192,00 109 474,00 93 171,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 019,52 13 285,35 13 285,35 13 285,35 13 285,35
Wartość księgowa na jedną akcję 11,58 11,63 9,65 8,24 7,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,24 -0,34 -1,99 0,34 -1,23
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 243 132,00 258 070,00 277 484,00 306 823,00 337 796,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 394,00 -1 827,00 -18 171,00 4 582,00 -10 376,00
Zysk (strata) brutto -7 028,00 -3 876,00 -20 919,00 -42,00 -15 704,00
Zysk (strata) netto -5 450,00 -4 498,00 -22 652,00 747,00 -15 907,00
Aktywa razem 242 652,00 252 378,00 276 519,00 291 153,00 289 083,00
Kapitał własny 129 418,00 144 971,00 122 515,00 123 152,00 105 836,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 019,52 13 285,35 13 285,35 13 285,35 13 285,35
Wartość księgowa na jedną akcję 10,77 10,91 9,22 9,27 7,97
Zysk (strata) na jedną akcję -0,45 -0,34 -1,71 0,06 -1,20