STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMC (EMCINSMED)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 32 018,00 32 017,00 32 238,00 71 649,00 43 077,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 914,00 -2 034,00 -2 202,00 -1 165,00 -1 401,00
Zysk (strata) brutto -2 465,00 -1 634,00 -2 641,00 -6 573,00 -4 546,00
Zysk (strata) netto -2 451,00 -1 630,00 -2 682,00 -6 389,00 -4 687,00
Aktywa razem 214 509,00 213 140,00 213 537,00 259 887,00 258 169,00
Kapitał własny 90 720,00 89 090,00 86 098,00 93 481,00 88 794,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 285,35 13 285,35 13 285,35 22 188,65 22 188,65
Wartość księgowa na jedną akcję 6,83 6,71 6,48 4,21 4,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,12 -0,20 -0,29 -0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 89 436,00 91 768,00 95 999,00 133 199,00 105 728,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 729,00 -756,00 1 085,00 -121,00 39,00
Zysk (strata) brutto -3 292,00 -2 057,00 -493,00 -2 008,00 -3 831,00
Zysk (strata) netto -3 422,00 -2 417,00 -1 119,00 -1 941,00 -5 081,00
Aktywa razem 315 740,00 316 192,00 314 894,00 368 570,00 362 880,00
Kapitał własny 102 421,00 100 004,00 97 736,00 109 311,00 104 230,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 285,35 13 285,35 13 285,35 22 188,65 22 188,65
Wartość księgowa na jedną akcję 7,71 7,53 7,36 4,93 4,70
Zysk (strata) na jedną akcję -0,26 -0,18 -0,08 -0,09 -0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 82 646,00 84 880,00 111 782,00 118 939,00 167 922,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 530,00 -24 610,00 8 021,00 -9 846,00 -7 315,00
Zysk (strata) brutto -5 938,00 -26 365,00 4 052,00 -15 928,00 -13 313,00
Zysk (strata) netto -4 508,00 -26 376,00 4 541,00 -16 303,00 -13 152,00
Aktywa razem 212 680,00 219 507,00 220 588,00 214 045,00 259 887,00
Kapitał własny 154 568,00 128 192,00 109 474,00 93 171,00 93 481,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 285,35 13 285,35 13 285,35 13 285,35 22 188,65
Wartość księgowa na jedną akcję 11,63 9,65 8,24 7,01 4,21
Zysk (strata) na jedną akcję -0,34 -1,99 0,34 -1,23 -0,59
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 258 070,00 277 484,00 306 823,00 372 099,00 410 402,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 827,00 -18 171,00 4 582,00 -10 949,00 -1 070,00
Zysk (strata) brutto -3 876,00 -20 919,00 -42,00 -17 247,00 -7 399,00
Zysk (strata) netto -4 498,00 -22 652,00 747,00 -17 680,00 -8 465,00
Aktywa razem 252 378,00 276 519,00 291 153,00 295 450,00 368 570,00
Kapitał własny 144 971,00 122 515,00 123 152,00 90 007,00 109 311,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 285,35 13 285,35 13 285,35 13 285,35 22 188,65
Wartość księgowa na jedną akcję 10,91 9,22 9,27 6,78 4,93
Zysk (strata) na jedną akcję -0,34 -1,71 0,06 -1,33 -0,38