STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

REG (REGNON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4,00 3,00 3,00 5,00 7,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -97,00 -136,00 -93,00 -136,00 -58,00
Zysk (strata) brutto -97,00 -136,00 -139,00 -86,00 -58,00
Zysk (strata) netto -97,00 -136,00 -140,00 -86,00 -58,00
Aktywa razem 461,00 348,00 238,00 139,00 68,00
Kapitał własny 406,00 270,00 130,00 44,00 -14,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 772,04 4 772,04 4 772,04 4 772,04 4 772,04
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,06 0,03 0,01 -0,00
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6,00 0,00 1,00 1,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -632,00 15 620,00 -153,00 -130,00 -149,00
Zysk (strata) brutto -1 754,00 42 067,00 -152,00 -130,00 -149,00
Zysk (strata) netto -1 237,00 42 338,00 -152,00 -130,00 -149,00
Aktywa razem 24 842,00 803,00 634,00 491,00 356,00
Kapitał własny -41 635,00 703,00 551,00 421,00 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 772,04 4 772,04 4 772,04 4 772,04 4 772,04
Wartość księgowa na jedną akcję -8,73 0,15 0,12 0,09 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,26 8,87 -0,03 -0,03 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 72,00 5,00 4,00 20,00 15,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -890,00 -696,00 -1 284,00 14 894,00 -462,00
Zysk (strata) brutto -4 226,00 -5 326,00 -5 928,00 39 072,00 -458,00
Zysk (strata) netto -3 192,00 -13 886,00 -4 858,00 40 247,00 -459,00
Aktywa razem 31 376,00 21 727,00 23 703,00 564,00 139,00
Kapitał własny -21 000,00 -34 886,00 -39 744,00 503,00 44,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 772,04 4 772,04 4 772,04 4 772,04 4 772,04
Wartość księgowa na jedną akcję -4,40 -7,31 -8,33 0,11 0,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,67 -2,91 -1,02 8,43 -0,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 587,00 128,00 31,00 39,00 9,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 718,00 -1 396,00 -1 162,00 -1 747,00 14 644,00
Zysk (strata) brutto -11 267,00 -4 731,00 -5 791,00 -6 390,00 38 822,00
Zysk (strata) netto -13 866,00 -3 206,00 -13 869,00 -4 955,00 40 105,00
Aktywa razem 32 263,00 31 697,00 22 196,00 23 924,00 634,00
Kapitał własny -17 524,00 -20 730,00 -34 599,00 -39 554,00 551,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 772,04 4 772,04 4 772,04 4 772,04 4 772,04
Wartość księgowa na jedną akcję -3,67 -4,34 -7,25 -8,29 0,12
Zysk (strata) na jedną akcję -2,91 -0,67 -2,91 -1,04 8,40