STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4FM (4FUNMEDIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 179,00 3 784,00 3 463,00 3 896,00 3 039,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -174,00 -741,00 -596,00 444,00 3,00
Zysk (strata) brutto -184,00 2 676,00 -1 431,00 -7 937,00 -38,00
Zysk (strata) netto -149,00 2 808,00 -1 307,00 -7 360,00 -32,00
Aktywa razem 41 503,00 44 318,00 44 493,00 36 166,00 37 739,00
Kapitał własny 35 255,00 38 063,00 36 756,00 29 397,00 29 364,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 8,56 9,24 8,92 7,14 7,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,68 -0,32 -1,79 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 12 894,00 13 904,00 12 930,00 19 112,00 11 330,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -399,00 -1 273,00 -1 244,00 394,00 -1 757,00
Zysk (strata) brutto -472,00 -1 397,00 -1 632,00 -12 464,00 -1 394,00
Zysk (strata) netto -167,00 -1 117,00 -1 172,00 -10 652,00 -898,00
Aktywa razem 63 767,00 73 069,00 74 995,00 73 845,00 70 526,00
Kapitał własny 40 615,00 39 498,00 38 326,00 27 673,00 26 775,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 9,86 9,59 9,30 6,72 6,50
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,27 -0,28 -2,59 -0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 20 981,00 24 351,00 27 396,00 23 746,00 15 322,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 083,00 1 627,00 4 569,00 1 963,00 -1 067,00
Zysk (strata) brutto 3 707,00 1 995,00 4 936,00 2 997,00 -6 876,00
Zysk (strata) netto 3 038,00 1 818,00 3 949,00 2 576,00 -6 008,00
Aktywa razem 36 097,00 36 917,00 39 134,00 41 278,00 36 166,00
Kapitał własny 29 960,00 32 078,00 35 009,00 35 594,00 29 397,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 063,50 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 7,37 7,79 8,50 8,64 7,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,75 0,44 0,96 0,63 -1,46
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 24 793,00 38 155,00 49 201,00 60 934,00 58 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 253,00 1 535,00 8 725,00 9 293,00 -2 521,00
Zysk (strata) brutto 3 481,00 1 489,00 9 007,00 8 467,00 -15 965,00
Zysk (strata) netto 2 785,00 1 346,00 7 431,00 7 513,00 -13 109,00
Aktywa razem 41 410,00 41 663,00 54 391,00 64 206,00 73 845,00
Kapitał własny 28 429,00 29 685,00 35 724,00 40 972,00 27 673,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 063,50 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 7,00 7,21 8,67 9,95 6,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 0,33 1,80 1,82 -3,18