STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4FM (4FUNMEDIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 805,00 6 493,00 4 179,00 3 784,00 3 463,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -965,00 893,00 -174,00 -741,00 -596,00
Zysk (strata) brutto -946,00 970,00 -184,00 2 676,00 -1 431,00
Zysk (strata) netto -774,00 778,00 -149,00 2 808,00 -1 307,00
Aktywa razem 41 467,00 41 278,00 41 503,00 44 318,00 44 493,00
Kapitał własny 34 365,00 35 594,00 35 255,00 38 063,00 36 756,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 8,34 8,64 8,56 9,24 8,92
Zysk (strata) na jedną akcję -0,19 0,19 -0,04 0,68 -0,32
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 855,00 21 635,00 12 894,00 13 904,00 12 930,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 527,00 2 030,00 -399,00 -1 273,00 -1 244,00
Zysk (strata) brutto 1 135,00 1 957,00 -472,00 -1 397,00 -1 632,00
Zysk (strata) netto 732,00 2 318,00 -167,00 -1 117,00 -1 172,00
Aktywa razem 59 522,00 64 206,00 63 767,00 73 069,00 74 995,00
Kapitał własny 38 476,00 40 972,00 40 615,00 39 498,00 38 326,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 9,34 9,95 9,86 9,59 9,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,56 -0,04 -0,27 -0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 20 549,00 20 981,00 24 351,00 27 396,00 23 746,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 670,00 3 083,00 1 627,00 4 569,00 1 963,00
Zysk (strata) brutto -7 788,00 3 707,00 1 995,00 4 936,00 2 997,00
Zysk (strata) netto -6 248,00 3 038,00 1 818,00 3 949,00 2 576,00
Aktywa razem 35 403,00 36 097,00 36 917,00 39 134,00 41 278,00
Kapitał własny 26 923,00 29 960,00 32 078,00 35 009,00 35 594,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 063,50 4 063,50 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 6,63 7,37 7,79 8,50 8,64
Zysk (strata) na jedną akcję -1,54 0,75 0,44 0,96 0,63
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 21 632,00 24 793,00 38 155,00 49 201,00 60 934,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 196,00 3 253,00 1 535,00 8 725,00 9 293,00
Zysk (strata) brutto -7 828,00 3 481,00 1 489,00 9 007,00 8 467,00
Zysk (strata) netto -6 397,00 2 785,00 1 346,00 7 431,00 7 513,00
Aktywa razem 35 924,00 41 410,00 41 663,00 54 391,00 64 206,00
Kapitał własny 27 293,00 28 429,00 29 685,00 35 724,00 40 972,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 063,50 4 063,50 4 119,37 4 119,37 4 119,37
Wartość księgowa na jedną akcję 6,72 7,00 7,21 8,67 9,95
Zysk (strata) na jedną akcję -1,57 0,69 0,33 1,80 1,82